Atklātās olimpiādes rezultāti 1992

19. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti

I vieta      II vieta      III vieta      Atzinība

1991./92.m.g.

Dati ir tikai par 5.klasi.

5. klase

I vieta

Laura Žoka (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova, Alfrēds Grava)
Edgars Buls (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)
Pēteris Paikens (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova, Alfrēds Grava)
Oskars Podāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)
Dace Rukliša (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Jānis Sermuliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)

II vieta

Magda Papēde (Siguldas Valsts ģimnāzija, Valentīna Laganovska)
Signe Eglīte (Salaspils 1.vidusskola)
Agnese Āboltiņa (Jelgavas 2.ģimnāzija, Līvija Rāte)
Ivars Bebrišs (Limbažu 1.vidusskola, Rasma Rozenberga)
Ilze Dzelme (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)
Ilona Kirejeva (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija)
Agnese Prāva (Jēkabpils 3.vidusskola)

III vieta

Guntars Balčūns (Rīgas Komercskola)
Ieva Cīrule (Straupes pamatskola)
Ieva Čivča (Rīgas Komercskola)
Evita Jakovļeva (Ādažu pagasta vidusskola)
Ģirts Koliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)
Kārlis Melecis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)
Ieva Melgalve (Rīgas Komercskola)

Atzinība

Matīss Krēsliņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija)
Uldis Žimants (Naudītes pamatskola)
Artūrs Aksjonovs (Rīgas 58.vidusskola)
Deniss Kļukins (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija, Viktors Gluhovs)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem