Atklātās olimpiādes rezultāti 1998

25. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti

1997./98.m.g.

Dati ir tikai par 5., 6., 7., 8., 9., 10. un 11. klasi

I vieta      II vieta      III vieta      Atzinība

I vieta

5. klase
Gusts Jonasts (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Maira Tuklere)
Olga Žuromska (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Jevgēnijs Stebaevs (Rīgas Universālā komercskola,)
Vitālijs Šeļepjonoks (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)

6. klase
Elīna Grīniece (Rīgas 84.vidusskola, Ilona Druza)
Didzis Lazdiņš (Jaungulbenes pagasta Gulbīša vidusskola, Vija Medne)
Didzis Rozenbergs (Valmieras ģimnāzija, Edīte Būmane)

7. klase
Artūrs Vrubļevskis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Agnija Šamoņina (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Pēteris Grīviņš (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Aleksandrs Smirnovs (Rīgas 40.vidusskola, Nadežda Vitkovska)

8. klase
Andrejs Verza (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Valda Skuja)
Aleksandrs Belovs (Rīgas 22.vidusskola, Inta Baltiņa)
Zane Aizbalte (Siguldas Valsts ģimnāzija, Pēteris Zariņš)
Rihards Opmanis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Dmitrijs Russkovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jeļena Azareviča)
Dagnis Valters (Dobeles pilsētas ģimnāzija, Aiva Rituma)

9. klase
Nauris Grigals (Rimicānu pamatskola,)
Igors Gorbovickis (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)

10. klase
Vija Mičūne (Daugavpils pilsētas 1.ģimnāzija, Maruta Skrīvele, Vitolds Gedroics)

11. klase
Jānis Kucenko (Rīgas 93.vidusskola, Anda Cimdiņa)
Zigmārs Rasščevskis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)

II vieta

5. klase
Kristīne Amosova (Daugavpils 15.vidusskola, Nikolajs Rubaha)
Asja Kabanova (Rīgas 22.vidusskola,)
Digna Mača (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Artjoms Kudrjavcevs (Rīgas 92.vidusskola, Romualda Gavšina)
Uljana Turina (Liepājas 2.vidusskola, Dina Mihaiļičeva)
Andris Dīcis (Engures vidusskola, Skaidrīte Vilciņa, Jānis Vilciņš)
Emīls Endele (Cēsu 2.pamatskola, Jānis Endele)
Linda Jakubaņeca (Dobeles pilsētas ģimnāzija,)
Artūrs Meijers (Rīgas 64.vidusskola, Marija Keiša)
Jekaterina Ņikitina (Rīgas Universālā komercskola,)
Viktors Birkmanis (Rīgas 68.vidusskola, Ņina Ščegolevatiha)
Egija Kliesmete (Gulbenes Bērzu pamatskola, Astrīda Bistere)
Artis Krilovs (Valmieras Viestura vidusskola, Ligita Pickaine)
Kirils Solovjovs (Rīgas Valda Zālīša pamatskola, Undīne Strazdiņa)

6. klase
Artūrs Verza (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Ilze Ābeltiņa)
Arkādijs Ļeskovskis (Daugavpils 7.pamatskola, Natālija Stepaņenko)
Imants Bērziņš (Siguldas 3.pamatskola,)
Pāvels Kazmins (Jēkabpils 4.vidusskola, Aija Abramenko)
Artis Kiseļevs (Liepājas 1.vidusskola, Ilga Korsaka)
Violeta Skreba (Daugavpils 12.vidusskola, Irēna Bačicka)

7. klase
Zane Karpenko (Līvānu 1.vidusskola, Marija Raginska)
Juta Martinova (Preiļu 1.pamatskola, Mairita Grišule)
Andris Cakuls (Valmieras ģimnāzija, Zinaīda Grīnberga)
Signis Jaunzems (Dobeles pilsētas ģimnāzija, Aiva Rituma)
Inese Bērziņa (Siguldas 3.pamatskola,)
Juris Viesītis (Rīgas 6.vidusskola,)

8. klase
Renāte Praude (Natālijas Draudziņas ģimnāzija,)
Antons Matrosovs (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija,)
Kārlis Podiņš (Rīgas 3.vidusskola,)
Zane Broka (Rīgas Franču licejs, Biruta Šķēle)
Sergejs Kozlovičs (Rīgas 86.vidusskola, Natālija Savva)
Antons Sizovs (Rīgas 92.vidusskola, Lidija Beļajeva)

9. klase
Ruslans Tarasovs (Rīgas Ebreju vidusskola, Jeļena Kozmina)
Jeļena Sokolovska (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Boriss Koltuns)
Kārlis Neihofers (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Salvis Bēteris (Mazsalacas vidusskola,)
Jānis Gorbunovs (Olaines 1.vidusskola,)
Gunta Šmidlere (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)

10. klase
Eduards Borisevičs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Jānis Dričs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova, Alfrēds Grava)
Aleksandra Koroļova (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Miks Krilovs (Smiltenes ģimnāzija,)
Filips Jeļisejevs (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Inga France)
Romāns Astahovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Aleksandrs Šantars (Rīgas 88.vidusskola,)

11. klase
Oļegs Podoļskis (Rīgas 88.vidusskola, Ludmila Kosigina)
Andris Guļāns (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Ilze France)
Edgars Šadris (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Edijs Leoke (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)
Aigars Saušs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Vladimirs Ņikiforovs (Siguldas Valsts ģimnāzija, Valentīna Laganovska)
Oskars Podāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)

III vieta

4. klase
Olga Ivanova (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)

5. klase
Elīna Kalēja (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Ilze Muceniece (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Sarmīte Krūmiņa, Indra Muceniece)
Romans Sokolovs (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Oļegs Urziks (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Aļevtina Aniščenko)
Krišjānis Balodis (Mērsraga vidusskola, Millija Baumane)
Kārlis Dišlers (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Aleksandrs Kairišs (Rīgas 46.vidusskola, Marija Vlasova)
Jūlija Škurka (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Andrejs Tihomirovs (Rīgas Šampētera pamatskola,)
Jānis Timošenko (Preiļu 1.pamatskola, Mairita Grišule)
Jevgēnijs Gavrilovs (Rīgas M.Lomonosova vidusskola,)
Aleksandrs Gehsbargs (Rīgas 63.vidusskola, Ļubova Avdoņina)
Pjotrs Ivanovs (Daugavpils 10.vidusskola, Agafija Fjodorova)
Jevgēnijs Katajevs (Rīgas Universālā komercskola,)
Māris Krastiņš (Lielvārdes pamatskola, Māris Roga)
Anatolijs Kuzmins (Rīgas 29.vidusskola, Jadviga Valaine)
Liene Liepiņa (Ogres 1.vidusskola, Anita Kalnciema)
Lauris Podskočijs (Dunavas pamatskola, Gundega Rubiķe)
Ilze Poikāne (Ogresgala pamatskola, Vera Krilovska)
Armands Priede (Uzvaras vidusskola,)
Aleksejs Frolovs (Rīgas 13.vidusskola, Natālija Mosolova)
Aleksandrs Iļņickis (Rīgas Šampētera pamatskola,)
Sintija Mikšta (Lielvārdes pamatskola,)
Igors Mikulovs (Daugavpils 15.vidusskola, Nikolajs Rubaha)
Ieva Millere (Rīgas 64.vidusskola,)
Madara Peiseniece (Salaspils 1.vidusskola, Linda Podinska)
Sergejs Popovs (Rīgas 40.vidusskola,)
Edgars Tikiņš (Rīgas 3.vidusskola,)
Sergejs Urbāns (Rīgas 46.vidusskola,)

6. klase
Māris Polis (Limbažu 1.vidusskola, Ausma Krastiņa)
Rolands Bondars (Valkas 1.vidusskola, Jevgēnija Kalniņa)
Natālija Gņezdova (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Irina Poļakova)
Lauris Grāvelis (Ulbrokas vidusskola, Aiga Priedniece)
Kristīne Soloha (Rīgas 84.vidusskola, Ilona Druza)
Liene Švirksta (Natālijas Draudziņas ģimnāzija,)
Ilze Ziļicka (Uzvaras vidusskola, Valda Bičkova)
Elīna Bērziņa (Kārļa Videnieka Rīgas 77.vidusskola, Ina Kublinska)
Valentīna Bogdanova (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Kalvis Brūns (Uzvaras vidusskola, Valda Bičkova)
Mārtiņš Brūvers (Rudzātu vidusskola, Alma Marcinkeviča)
Pēteris Kondrāts (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Ināra Dika)
Jevgēnijs Koroļs (Daugavpils 10.vidusskola, Irina Medvedeva)
Linda Lapiņa (Rīgas 2.vidusskola,)
Agnis Melītis (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Maira Tuklere)
Aija Mertena (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Maira Tuklere)
Māris Paegļkalns (Viesītes vidusskola,)
Aleksandrs Podoba (Daugavpils 10.vidusskola, Irina Medvedeva)
Svetlana Semeščenko (Daugavpils 4.vidusskola, Svetlana Radionova)
Sandis Siksna (Rīgas 62.vidusskola, Edīte Teterovska)
Karīna Soldāne (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Marija Solovjeva (Rīgas M.Lomonosova vidusskola, Tatjana Sildeģa)
Andrejs Teuss (Rīgas 40.vidusskola, Valentīna Pāvule)
Ģirts Tihomirovs (Carnikavas pamatskola,)
Aigars Uzulnieks (Lielvārdes 1.vidusskola,)
Jānis Vaivars (Natālijas Draudziņas ģimnāzija,)
Ilona Zahareviča (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Irina Poļakova)

7. klase
Zane Striķe (Salaspils 1.vidusskola, Velta Putna)
Anna Upena (Iļģuciema vidusskola, Inese Lagzda)
Inese Segliņa (Rīgas 2.vidusskola, Agra Rupkuss)
Aleksandrs Saveļjevs (Rīgas 40.vidusskola, Nadežda Vitkovska)
Renāte Cerbule (Rīgas 2.vidusskola,)
Valts Sondors (Rīgas 94.vidusskola,)
Mikus Vanags (Viļānu vidusskola, Aina Vanaga)
Artūrs Veics (Rīgas Franču licejs, Ina Svilāne)
Imants Kaldre (Āgenskalna Valsts ģimnāzija,)
Jānis Zālītis (Neretas vidusskola,)
Didzis Iskrovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Imants Strazdiņš)
Aleksandrs Ivanovs (Rīgas 10.vidusskola,)
Viktorija Solovjova (Rīgas M.Lomonosova vidusskola,)

8. klase
Toms Eipurs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Māris Sirmais (Rojas vidusskola,)
Inese Šūpulniece (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Marta Virse (Friča Brīvzemnieka pamatskola,)
Vitālijs Ditmans (Rīgas 40.vidusskola, Lilija Roldugina)
Mečislavs Maculēvičs (Valmieras 4.vidusskola,)
Mareks Skreba (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Agnis Škuškovniks (Rīgas 64.vidusskola, Biruta Caune)
Agnese Zalcmane (Ogres 1.vidusskola,)
Dmitrijs Ozernovs (Puškina licejs, Tatjana Matrosova)

9. klase
Deniss Kazlausks (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Maksims Rebrovs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Agris Bušs (RTU Āgenskalna koledža,)
Oksana Čerņenko (Rīgas Bišumuižas pamatskola,)
Mārtiņš Mellēns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Dace Piliksere (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)
Agris Priedītis (Tukuma Raiņa 1.vidusskola,)
Jana Vrubļevska (Rīgas 58.vidusskola,)
Ervīns Aksjonovs (Rīgas 58.vidusskola,)
Irina Jutkeviča (Rīgas 67.vidusskola,)
Jurģis Lauks (Aizkraukles 2.vidusskola, Silvija Bērzkalne)
Egons Lavendelis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Imants Strazdiņš)
Konstantīns Šveds (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Mārtiņš Valters (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Jānis Vilensons (Rīgas 58.vidusskola,)
Armands Uzraugs (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)
Laura Bičevska (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija,)
Gunārs Šauriņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Kristīne Jansone (Šķibes pamatskola,)

10. klase
Ilze Žogla (Ugāles vidusskola, Astrīda Vārna, Guntis Mačtams)
Jevgēnijs Džeriņš (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,)
Anastasija Ivanova (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Baiba Kravale (Dobeles pilsētas ģimnāzija, Skaidrīte Zaķe)
Jevgēnijs Seredenko (Rīgas 88.vidusskola, Valentina Zinovčika)
Dmitrijs Tverdovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Viesturs Zariņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska, Alfrēds Grava)
Andris Zālītis (Salaspils 1.vidusskola,)
Deniss Arehtovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Ivars Auziņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska, Alfrēds Grava)
Reinis Bērziņš (Ogres 1.vidusskola, Nora Kaimiņa)
Andis Āriņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Diāna Cauka (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Anita Cauka)
Juris Maskalāns (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dainis Kriķis)
Ivars Baltus (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Jānis Endele)
Deniss Korotkovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Oļegs Kuzņecovs (Rīgas 33.vidusskola, Olga Lucika)
Vadims Zaicevs (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Jevgēnijs Bakanovs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Edvīns Harkovs (Valmieras 1.vidusskola,)
Marija Kamagaikina (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola,)
Dmitrijs Rubins (Rīgas 21.vidusskola, Hermīne Hansena)

11. klase
Dzintars Briķis (Aizputes vidusskola, Dace Šmite)
Nauris Gailums (Andreja Upīša Skrīveru vidusskola, Ināra Dzērve)
Daiga Gutāne (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Inga France)
Sanita Kovaļova (Rīgas 58.vidusskola,)
Vadims Pumpass (Jelgavas 5.vidusskola, Vladimirs Krugļikovs)
Ilze Dzelme (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Alfrēds Grava)
Krišjānis Grava (Rīgas 84.vidusskola, Diāna Orbidāne)
Sergejs Kosigins (Rīgas 88.vidusskola, Ludmila Kosigina)
Mārtiņš Linde (Tukuma 2.vidusskola, Indra Muceniece)
Jekaterina Palatkina (Rīgas 92.vidusskola, Romualda Gavšina)
Guna Rimbeniece (Rīgas 84.vidusskola, Diāna Orbidāne)
Dace Rukliša (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Irina Zvina (Rīgas 13.vidusskola, Aīda Koroļova)
Artūrs Aksjonovs (Rīgas 58.vidusskola,)
Ieva Dambe (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija,)
Iļja Germans (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Aleksandrs Karasjovs (Jelgavas 5.vidusskola, Vladimirs Krugļikovs)
Ģirts Kindzulis (Tukuma 2.vidusskola, Indra Muceniece)
Svetlana Koļeda (Rīgas 92.vidusskola, Romualda Gavšina)
Laura Logina (Madlienas vidusskola, Aina Šrādere)
Jānis Neimanis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dainis Kriķis)
Ginta Sniedzīte (Dobeles pilsētas ģimnāzija, Skaidrīte Zaķe)
Tatjana Stankeviča (Puškina licejs, Jurijs Kudrjašovs)
Jeļizaveta Volkova (Rīgas 88.vidusskola, Ludmila Kosigina)
Uldis Žimants (Naudītes pamatskola,)

Atzinība

4. klase
Jeļena Jalovaja (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Mihails Peščinskis (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Dmitrijs Sadovskis (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Jānis Krūmiņš (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Anita Korfa, Indra Muceniece)

5. klase
Aleksandrs Galickis (Daugavpils 9.vidusskola, Jeļena Kovale)
Vladimirs Jakovļevs (Daugavpils 15.vidusskola, Nikolajs Rubaha)
Dace Jēkabsone (Mores pamatskola, Inita Saulīte)
Ināra Kehre (Daugavpils pilsētas 1.ģimnāzija, Nellija Borisova)
Dmitrijs Moskins (Rīgas 29.vidusskola, Jadviga Valaine)
Maksims Pankins (Jēkabpils 2.vidusskola, Vanda Lovčinovska)
Aleksejs Princevs (Rīgas 22.vidusskola, Marina Trušina)
Aleksandrs Stepanovs (Rīgas 88.vidusskola, Lidija Meļņika)
Ilze Šrādere (Rīgas 64.vidusskola, Marija Keiša)
Kirils Zaičenko (Rīgas 88.vidusskola, Lidija Meļņika)
Pāvels Adsons (Rīgas Universālā komercskola,)
Vjačeslavs Anicimovičs (Daugavpils 3.vidusskola, Ludmila Koha)
Baiba Auzāne (Mazsalacas vidusskola, Marija Bērziņa)
Deniss Bulatovs (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija,)
Austris Čingulis (Preiļu 1.pamatskola, Anna Bernāne)
Jana Kosjučenko (Rīgas 92.vidusskola, Romualda Gavšina)
Aleksandrs Kostarevs (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Tatjana Kožanova)
Ēriks Lebedoks (Cēsu pilsētas ģimnāzija, Māris Šķēle)
Karina Maksimova (Rīgas M.Lomonosova vidusskola,)
Ilga Malēja (Rīgas 58.vidusskola,)
Konstantīns Muzičenko (Rīgas 88.vidusskola, Lidija Meļņika)
Mārtiņš Olte (Cēsu pilsētas ģimnāzija,)
Zane Paegle (Ogres 1.vidusskola, Anita Kalnciema)
Taisija Šantare (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Valentīna Paradoviča)
Iļja Zaharenoks (Rīgas 88.vidusskola,)

6. klase
Jekaterina Soboļeva (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Vigars Kaktinieks (Jaunsilavas pamatskola, Valija Kaktiniece)
Miks Latvis (Engures vidusskola, Jānis Vilciņš)
Kārlis Lūsis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Nikolajs Ņekrasovs (Rīgas 10.vidusskola, Tamāra Jeršova, Vadims Burlijs)
Tatjana Sporihina (Jēkabpils 2.vidusskola, Vanda Lovčinovska)
Aleksejs Vasiļjevs (Daugavpils 5.pamatskola,)
Anna Viņarska (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Vadims Akula (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Irina Poļakova)
Elvīra Bazileva (Rīgas M.Lomonosova vidusskola,)
Artjoms Borcovs (Rīgas Universālā komercskola, Natālija Ignatova)
Daniils Dorošenko (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija, Nataļja Rassohina)
Zane Dumbre (Rīgas 77.vidusskola,)
Tatjana Elksniņa (Daugavpils Krievu ģimnāzija, Irina Poļakova)
Oļegs Gabrusjonoks (Rīgas 92.vidusskola, Gaļina Gavrilova)
Vadims Gusjkovs (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Elīna Krūmiņa (Olaines 1.vidusskola,)
Jūlija Kumpinoviča (Daugavpils 3.vidusskola, Jeļena Grinčišina)
Aleksandrs Meisars (Rīgas 58.vidusskola,)
Jurijs Moisejenko (Rīgas Universālā komercskola, Natālija Ignatova)
Mārcis Pumpurs (Ulbrokas vidusskola, Aiga Priedniece)
Sergejs Soļins (Daugavpils 5.pamatskola, Fatima Broka)
Valērijs Šorohovs (Rīgas 15.vidusskola, Ella Sandlere)
Antons Šušpans (Rīgas M.Lomonosova vidusskola,)
Aleksandra Zaika (Daugavpils 10.vidusskola, Svetlana Antoņeviča)

7. klase
Artūrs Kokins (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Raimonds Cipe (Cēsu pilsētas ģimnāzija,)
Edmunds Novickis (Daugavpils pilsētas 1.ģimnāzija, Brigita Rusakova)
Justīne Boiko (Rīgas Igauņu vidusskola, Zita Vucina)
Aleksejs Lisaks (Rīgas 92.vidusskola, Gaļina Mihelsone)
Ansis Medenis (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Maira Tuklere)
Alise Melbārde (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Agata Kramēna (Liepājas 1.vidusskola, Gunta Sprūde)
Inese Pūtere (Rīgas 58.vidusskola,)
Dārta Veismane (Ernsta Glika Alūksnes Valsts Ģimnāzija, Vija Miesniece)
Gatis Stabiņš (Aizkraukles 2.vidusskola, Arnis Rudiņš)
Lauris Birznieks (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Imants Strazdiņš)
Arita Brēmane (Mores pamatskola, Inita Saulīte)
Uldis Gila (Tukuma Raiņa 1.vidusskola, Sandra Eglīte)
Līga Jurjāne (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Linda Pastare (Salas pamatskola (Preiļu raj.)
Inga Dušenkova (Ogresgala pamatskola, Vera Krilovska)
Zane Loča (Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola, Eleonora Piterniece)
Klāvs Reiziņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Agnese Romancāne (Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola, Elvīra Broka)
Anna Veidemane (Siguldas 3.pamatskola,)

8. klase
Igors Aleksējevs (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Ivans Borodenoks (Rīgas 92.vidusskola, Lidija Beļajeva)
Boriss Ginzburgs (Rīgas 22.vidusskola, Inta Baltiņa)
Gunārs Grundmanis (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Ņina Juste)
Marija Ogņeva (Rīgas 46.vidusskola, Antonina Ščemeļeva)
Kristiāna Strade (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Ginta Brūmane (Siguldas Valsts ģimnāzija, Pēteris Zariņš)
Sergejs Katucāns (Daugavpils 7.pamatskola, Ludmila Lipļanska)
Edgars Manuhins (Ludzas 1.vidusskola, Janīna Marnauza)
Jānis Sprukts (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova)
Māris Brencis (Liepājas 1.vidusskola,)
Ieva Lauriņa (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Mārtiņš Balodis (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Inga France)
Ilze Bērziņa (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Aigars Gedroics (Daugavpils eksperimentālā pamatskola, Alesja Šapkova)
Ēriks Inčs (Varakļānu vidusskola, Rozālija Golubeva)
Juris Meščerjakovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Jānis Neibergs (Siguldas Valsts ģimnāzija, Pēteris Zariņš)
Jānis Neimanis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Dainis Kriķis)
Jānis Ojers (Rīgas 6.vidusskola,)
Edgars Eglītis (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Māris Freimanis (Smiltenes vidusskola,)
Krists Jirgens (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Jevgēnijs Kaktiņš (Daugavpils eksperimentālā pamatskola, Alesja Šapkova)
Artūrs Paukšts (Daugavpils 4.vidusskola, Jeļena Azareviča)
Gints Rudusāns (Rīgas Franču licejs, Dace Andžāne)
Miks Valers (Jūrmalas 1.ģimnāzija, Ingūna Jablonska)
Irina Graždane (Rīgas 33.vidusskola, Valentina Šaveļa)
Mārtiņš Kalvāns (Varakļānu vidusskola, Rozālija Golubeva)
Olga Liepiņa (Gulbenes 2.vidusskola, Līga Cāne)
Juris Riekstiņš (Rīgas 93.vidusskola,)
Ansis Skrastiņš (Cēsu 2.pamatskola,)
Māra Priedīte (Siguldas Valsts ģimnāzija, Pēteris Zariņš)

9. klase
Māris Elsiņš (Gulbenes ģimnāzija, Biruta Pjalkovska)
Jūlija Gordjukova (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Jevgēnijs Ivanovs (Daugavpils 4.vidusskola, Arkādijs Kurmeļovs)
Dmitrijs Kononovs (Rīgas 29.vidusskola,)
Konstantīns Vorožcovs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Sergejs Zadorožnijs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Kristaps Zālītis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola,)
Eduards Brovko (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Ļevs Kegļins (Rīgas Ebreju vidusskola, Aleksandra Kostjukovska)
Pēteris Liepiņš (Rīgas 6.vidusskola, Anna Bērziņa)
Arturs Smilkstiņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Irina Stepanova (Rīgas 13.vidusskola, Aīda Koroļova)
Oskars Vīksna (Dobeles pilsētas ģimnāzija, Skaidrīte Zaķe)
Agnese Zeimula (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)
Ieva Zvirgzdiņa (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Einārs Lepnis (Rekavas vidusskola, Natālija Kaņepe)

10. klase
Dace Avotiņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Imants Strazdiņš)
Andrejs Bakašs (Daugavpils 4.vidusskola, Jevgēnija Ruhmane)
Juris Pimanovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Aija Vasiļevska, Alfrēds Grava)
Mārtiņš Mihailovs (RTU Liepājas MZTK, Kristīne Tapiņa)
Laura Šļare (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Jevgenijs Kazaņins (Rīgas 88.vidusskola, Valentina Zinovčika)
Guntis Viļums (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Inga France)
Mārtiņš Dīcis (Engures vidusskola, Bruno Andruss)
Madara Greiziņa (Jūrmalas 1.ģimnāzija, Nenona Kalēja)
Agris Kaminskis (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Daniils Krivovs (Rīgas 40.vidusskola, Nellija Kozļenko)
Dmitrijs Maņkovs (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Reinis Rozītis (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Jānis Endele)
Jūlija Svetlova (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Olga Lebedeva (Rīgas 21.vidusskola, Hermīne Hansena)

11. klase
Agnese Belousova (Tukuma 2.vidusskola, Indra Muceniece)
Helmuts Bēms (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Jūlija Hodakovska (Rīgas Rīnūžu ģimnāzija, Viktors Gluhovs)
Mārtiņš Liberts (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Ella Detlova)
Ģirts Niedra (Limbažu 1.vidusskola, Ausma Krastiņa)
Mihails Volkovs (Rīgas RAU bāzes 32.vidusskola, Tamāra Fedotova)
Elizabete Ernstsone (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Juris Jansons (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)
Romans Krutohvostovs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Mārtiņš Pērkons (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Ilze Fokerote)
Krišs Spūlis (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Maija Balode, Kristīne Ševčenko)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem