Atklātās olimpiādes rezultāti 2009

36. atklātās matemātikas olimpiādes laureāti

2008./09.m.g.

I vieta      II vieta      III vieta      Atzinība

Piezīme: sarakstā pie “5. klase” atrodami arī 3. un 4. klašu skolēni, kas tika vērtēti vienā grupā ar 5. klases skolēniem, jo visi rēķināja vienus un tos pašus uzdevumus.

I vieta

5. klase
Pāvels Mackevičs-Maņko (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Artūrs Petrovs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Aleksandra Koblence (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Irēna Okseņuka)
Gerda Grase (Rīgas 84.vidusskola, Laima Stāmure)
Arnis Gustins (Inčukalna pamatskola, Alma Deņisova)
Rihards Lapsa (A.Pumpura Rīgas 11.pamatskola, Inese Lude)

6. klase
Polīna Skļareviča (Rīgas vispārizglītojošā privātā vidusskola Evrika, Gaļina Masteņica)
Deniss Dunaveckis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Līga Britāla (Rīgas 6.vidusskola, Māra Pinka)
Emīls Strumpe (Rīgas Valda Zālīša pamatskola, Andris Šuba)
Andrejs Adsons (Rīgas 51.vidusskola, Jeļena Hazova)
Gints Bērziņš (Rīgas 64.vidusskola, Laila Rācene)
Kristaps Čivkulis (Daugavpils Vienības pamatskola, Olga Novicka)
Rihards Freibergs (Rīgas 49.vidusskola, Gunta Stepīte)
Beāte Locika (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)

7. klase
Vladislavs Kļevickis (Rīgas 40.vidusskola, Oļegs Šleifmans)
Oļegs Matvejevs (Rīgas Ostvalda vidusskola, Irīna Fomina)

8. klase
Gustavs Mārtiņš Upmanis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Edgars Eglītis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Pēteris Kārlis Ratnieks (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Andris Locāns (Gulbenes Valsts ģimnāzija, Inguna Ludborža)
Nataļja Škirina (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Valentīna Paradoviča)

9. klase
Roberts Tomme (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Kristīne Ševčenko)
Marks Zeļdes (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns Iveta Zarāne Staņislavs Didičs)
Jūlija Astratova (Daugavpils 16.vidusskola, Regīna Urbanoviča)
Oļegs Jeremejevs (Rīgas 13.vidusskola, Nataļja Mosolova)
Andrejs Sčastnijs (Rīgas Angļu ģimnāzija, Daiga Vējone)

10. klase
Jānis Smilga (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)

11. klase
Ivars Zubkāns (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Pēteris Eriņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Normunds Vilciņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Jevgēnijs Kločans (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Vitālijs Gagunovs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Staņislavs Didičs Iveta Zarāne)
Kirils Surovovs (Rīgas Ostvalda vidusskola, Irīna Fomina)

12. klase
Mārtiņš Kokainis (Viesītes vidusskola, Ausma Brūvere)
Jevgēnijs Vihrovs (Rīgas 92.vidusskola, Romualda Gavšina)

II vieta

5. klase
Gļebs Gagarins (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Monika Burtniece (Mazsalacas vidusskola, Marija Bērziņa)
Vaclavs Koržeņevskis (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Irēna Okseņuka)
Dmitrijs Lukašonoks (Jēkabpils 2.vidusskola, Vanda Lovčinovska)
Edgars Roļskijs (Alojas Ausekļa vidusskola, Sarmīte Mangulsone)
Krista Šķēpa (Preiļu 1.pamatskola, Mairita Grišule)
Jānis Žīgurs (Cēsu pilsētas pamatskola, Ligita Neimane)
Haralds Baunis (Rīgas 45.vidusskola, Īrisa Hofmane)
Anita Dortiņa (Daugavpils 3.vidusskola, Anna Stavicka)
Eduards Fjodorovs (Valmieras Viestura vidusskola, Ligita Pickaine)
Klāvs Krastiņš (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Biruta Boze)
Signe Rudko (Jelgavas 4.pamatskola, Daina Denjuščenkova)
Beāte Tama (Daugavpils Vienības pamatskola, Lilija Bužinska)

6. klase
Darja Tarasenko (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Tomass Andersons (Jelgavas 4.pamatskola, Dzintra Pitka)
Dmitrijs Anisko (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Rihards Baranovskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Zane Mitrevica (Jelgavas 4.pamatskola, Dzintra Pitka)
Ieva Namsone (Rīgas Valda Zālīša pamatskola, Evita Čečina)
Jevgenijs Petkevičs (Daugavpils 12.vidusskola, Irēna Puncule)
Baiba Kokina (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Šonita Koroļova (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Zainaba Balabaja)
Artūrs Vuškāns (Rīgas 84.vidusskola, Diāna Orbidāne)

7. klase
Luka Ivanovskis (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Nadežda Rjabiņina)
Artūrs Aleksis Zālītis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Ādams Muzikants (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Katrīna Daila Neiburga (Ogres 1.vidusskola, Inta Ungure)
Elza Kalēja (Cesvaines vidusskola, Silvija Rimša)
Reinholds Raumanis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Valts Štolcers (Līvānu 1.vidusskola, Marija Raginska)
Artūrs Vanags (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)

8. klase
Rasmuss Filips Geks (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Edgars Raudive (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Ernests Bordāns (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Jānis Kašs (Rīgas 2.vidusskola, Aldis Bomis)
Māris Seržāns (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Andis Bērziņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Agate Kalcenaua (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Konstantīns Franckevičs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns)
Kristaps Sīlītis (Cēsu Valsts ģimnāzija, Anita Slaidiņa)
Estera Šeinkmane (Rīgas 40.vidusskola, Natālija Kozeļska)
Ņikita Larka (Rīgas 88.vidusskola, Lidija Meļņika)
Artūrs Matašovs (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Beatrise Šlitke (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Ksenija Zavjalova (Rīgas 13.vidusskola, Nataļja Mosolova)
Dmitrijs Plaunovs (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Lidija Gaidamanova)

9. klase
Kristaps Znotiņš (Sutru pamatskola, Ārija Mainule)
Artjoms Ļipins (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Iveta Zarāne Staņislavs Didičs Boriss Koltuns)
Aleksejs Starodubcevs (Jēkabpils 2.vidusskola, Vanda Lovčinovska)
Ilze Ošiņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Maija Balode)
Anna Ozoliņa (Valmieras Valsts ģimnāzija, Edīte Būmane)
Anna Ivanova (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Leonīds Maslovs (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Nadežda Rjabiņina)
Agnese Ķerubiņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Staņislavs Beguns (Rīgas 13.vidusskola, Nataļja Mosolova)
Vladislavs Pavlovičs (Rīgas 40.vidusskola, Nelli Kozļenko)

10. klase
Arnis Katkevičs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Eduards Kaļiņičenko (Rīgas 71.vidusskola, Anželika Ceriņa)
Sergejs Lukanihins (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Valentīna Paradoviča)
Zanda Zvidriņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Agris Jomerts (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Maija Balode)
Jēkabs Narvaišs (Dobeles Valsts ģimnāzija, Aiva Rituma)
Artūrs Olups (Valmieras Valsts ģimnāzija, Gunta Lāce)
Aleksandrs Šidlovskijs (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)

11. klase
Juris Venčels (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Edgars Sedols (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Edmunds Cepurītis (Cēsu Valsts ģimnāzija, Ingrīda Tilaka)
Marija Ābola (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Roberts Gobergs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Monta Ozoliņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Ingus Pērkons (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Artūrs Znotiņš (Preiļu Valsts ģimnāzija, Ineta Ivanova)

12. klase
Ieva Ozola (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Karmena Liepiņa)
Ieva Nāgele (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Karmena Liepiņa)

III vieta

5. klase
Agnese Apsīte (Rīgas Pļavnieku sākumskola, Guntra Meldere)
Oļegs Matrosovs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Sergejs Jaunzems (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Emīls Eglītis (Cēsu pilsētas pamatskola, Ligita Neimane)
Santa Fedotova (Preiļu 1.pamatskola, Mairita Grišule)
Emīls Gulbis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola, Elita Rītere)
Kate Anna Lauzne (Mazsalacas vidusskola, Daiga Urbanoviča)
Ronalds Vilcāns (Salas pamatskola (Preiļu raj.), Valentīna Madalāne)
Lejla Družiņina (Rīgas Purvciema vidusskola, Gaļina Gragovska)
Roberts Pauls Eglītis (Rīgas Valda Zālīša pamatskola, Evita Čečina)
Kārlis Andrejs Lācis (Rīgas 64.vidusskola, Zane Kaibe)
Edijs Misa (Uzvaras vidusskola, Johanna Adakovska)
Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, Vanda Lovčinovska)
Artūrs Jefremovs (Jelgavas 4.pamatskola, Inga Neilande)
Katrīna Līva Karaša (Jelgavas 4.pamatskola, Daina Denjuščenkova)
Juta Kreišmane (Rīgas 94.vidusskola, Ilze Baumane)
Aksels Rijkuris (Rīgas 100.vidusskola, Laura Freija)
Leonīds Tjurs (Liepājas 7.vidusskola, Vera Šoņa)

6. klase
Gints Branks (Rīgas 84.vidusskola, Diāna Orbidāne)
Anna Januško (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Tatjana Alika)
Oļegs Marutkins (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Lilija Stunža)
Edgars Mielavs (Rucavas pamatskola, Ilona Krīgena)
Pēteris Račinskis (Jelgavas 4.vidusskola, Inta Zubova Margita Jirgensone)
Kristiāns Slics (Jaunsilavas pamatskola, Gunta Švirksta)
Dmitrijs Starcevs (Rīgas 33.vidusskola, Tatjana Kuskova)
Edgars Klētnieks (Cēsu pilsētas pamatskola, Lidija Lisovska)
Marija Vaidere (Jēkabpils Poļu pamatskola, Ļubova Gorpiņiča)
Dmitrijs Volodjonoks (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Lilija Stunža)
Adele Grunte (Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola, Laine Ūdre)
Vladislavs Murzjonoks (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Tatjana Alika)
Alla Karabina (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Annija Katkēviča (Pamatskola Rīdze, Dzintra Slavinska)
Arturs Kivistiks (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Lilija Stunža)
Toms Lācis (Engures vidusskola, Skaidrīte Vilciņa)
Ksenija Nazarova (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Zainaba Balabaja)
Haralds Baumanis (Rīgas 64.vidusskola, Laila Rācene)

7. klase
Rebeka Eva Konute (Rīgas 3.vidusskola, Ginta Dreija)
Gatis Ogle (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Elīna Pavlovska (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Aleksandrs Rumjancevs (Rīgas Ostvalda vidusskola, Irīna Fomina)
Dāvis Sparinskis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Gerda Šadurska (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Elvijs Rasčevskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Ludmila Uļinska)
Tatjana Čugunova (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)
Vladimirs Manukjans (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)
Everita Rupmeja (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Jana Harlamova (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Nadežda Rjabiņina)

8. klase
Agnese Priede (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Mikus Puriņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Eva Brazēviča (Rīgas 84.vidusskola, Laima Stāmure)
Marija Isupova (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns)
Vladlens Kurajevs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Aleksejs Semjonovs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Georgijs Skorodumovs (Ventspils 2.vidusskola, Anna Kočura)
Anna Bičevska (Rīgas Franču licejs, Dzintra Ķīse)
Anna Grizāne (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns)
Svens Norberts Krūmiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Valentīns Lavrinovičs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns)
Māris Sardiko (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Dmitrijs Andrejevs (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Roberts Graudiņš (Rīgas 64.vidusskola, Inga Karlovska)
Romāns Konstantinovs (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Mihails Kuzmins (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Egita Fabiane (Dobeles Valsts ģimnāzija, Aiva Rituma)
Elīne Putne (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)

9. klase
Artjoms Žmakins (Rīgas 40.vidusskola, Nelli Kozļenko)
Kristaps Folkmanis (Cēsu Valsts ģimnāzija, Anita Slaidiņa)
Lauris Kūms (Rīgas 45.vidusskola, Īrisa Hofmane)
Ruslans Mihailovskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Sandris Samohvalovs (Cēsu pilsētas pamatskola, Sandra Logina)
Sandis Eglītis (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Ilze Plūme)
Nesters Kovaļkovs (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Sarmīte Vilcāne)
Katrīna Krieviņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Olesja Minejeva (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Reinis Ozoliņš (Cēsu Valsts ģimnāzija, Anita Slaidiņa)
Ņikita Savastejevs (Rīgas Universālā vidusskola, Margarita Marčenko)

10. klase
Valters Kalnačs (Valmieras Valsts ģimnāzija, Gunta Lāce)
Kārlis Seņko (Dobeles Valsts ģimnāzija, Aiva Rituma)
Ilana Šapošņikova (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Uldis Dzilna (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dainis Kriķis Aija Vasiļevska)
Artūrs Lobanovs (Rīgas 10.vidusskola, Jeļena Kurdjumova)
Sergejs Tepļakovs (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)
Vladislavs Zaharovs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Maija Balode)
Reinis Elksnis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Maija Balode)
Karīna Kižlo (Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Jevgenija Ruhmane)
Valters Negribs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Zane Rieksta (Rīgas 49.vidusskola, Gunta Stepīte)
Dmitrijs Veļičko (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Iveta Zarāne Staņislavs Didičs Irina Poļakova)
Lauma Vernere (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)

11. klase
Katerīna Marduseviča (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Iveta Zarāne, Staņislavs Didičs)
Ieva Zvaigzne (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Ilze Kokarēviča (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Irina Ņikitina (Daugavpils 3.vidusskola, Jeļena Grinčišina Žanna Majevska)
Viktorija Tarasenko (Rīgas 32.vidusskola, Svetlana Ņesterova)
Ramona Cunska (Smiltenes ģimnāzija, Inguna Kondratjeva)
Igors Fomins (Rīgas Rīnūžu vidusskola, Olga Sibiļova)
Artūrs Kanders (Cēsu Valsts ģimnāzija, Ingrīda Tilaka)
Laura Mozule (Balvu pilsētas ģimnāzija, Lucija Boldāne)
Elīna Mūrniece (Rīgas 25.vidusskola, Anna Gustava)
Aleksejs Peguševs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Ainārs Tambaks (Rīgas 2.vidusskola, Ruta Pelce)

12. klase
Mārtiņš Otikovs (Rīgas 2.vidusskola, Daina Briņķe)
Kirils Rodins (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Aleksejs Kudačenkovs (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Dina Nitiša (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Andris Cāns (Siguldas Valsts ģimnāzija, Daiga Jēkabsone)
Rihards Garančs (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Aivars Ančupāns, Lolita Žilvinska)
Edgars Grinbergs (Engures vidusskola, Skaidrīte Vilciņa, Bruno Andruss)
Viktors Boroviks (Daugavpils 10.vidusskola, Irina Medvedeva)
Artjoms Borozdins (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Olga Šeremeta)
Jānis Broņka (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Nadežda Kuzmina (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Liene Andžāne)
Artjoms Petrovs (Dobeles Valsts ģimnāzija, Skaidrīte Zaķe)
Nikolajs Viškers (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Olga Šeremeta)
Elīna Babre (Dagdas vidusskola, Rita Azina)

Atzinība

5. klase
Anastasija Artemjeva (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Svetlana Elksniņa)
Ingus Jānis Pretkalniņš (Rīgas 64.vidusskola, Elīna Frīdmane)
Anna Marija Fedosejeva (Daugavpils 3.vidusskola, Anna Stavicka)
Jekaterina Gaile (Rīgas Herdera vidusskola, Tatjana Kuļikova)
Karolīne Laganovska (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Tamara Devajeva)
Elizabete Laiviņa (Rīgas Franču licejs, Ziedīte Dzeguze)
Līva Elizabete Liepiņa (Jelgavas 4.pamatskola, Daina Denjuščenkova)
Ilze Lisovska (Rīgas 64.vidusskola, Zane Kaibe)
Dmitrijs Litvins (Rīgas Anniņmuižas vidusskola, Ludmila Obuhova)
Klāvs Rubenis (Rīgas 41.vidusskola, Rita Dīce)
Marija Stefānija Skudra (Rīgas 84.vidusskola, Laima Stāmure)
Artjoms Soboļevs (Jēkabpils pamatskola, Valentīna Škarstāne)

6. klase
Ilvija Jakāne (Ķeguma komercnovirziena vidusskola, Silvija Čevere)
Maksims Neimonts (Ventspils 2.vidusskola, Valentīna Juščenko)
Olga Rimdenoka (Jelgavas 4.pamatskola, Dzintra Pitka)
Nelda Malvīne Strakova (Valmieras pamatskola, Eva Lasmane)
Mikus Upmalis (Rīgas 2.vidusskola, Ilze Darģe)
Kristers Zariņš (Rencēnu pamatskola, Ināra Krieva)
Mārīte Junita Apsīte (Rīgas 2.vidusskola, Ilze Darģe)
Kristīne Dombrovska (Penkules pamatskola, Sanita Dombrovska)
Anna Laganovska (Ogres pamatskola, Sandra Kalniņa)
Elza Helēna Sniķersproģe (Rīgas 94.vidusskola, Aleksandra Ivanova)
Roberts Groza (Rudzātu vidusskola, Alma Marcinkeviča)
Vitālijs Gusevs (Rīgas Purvciema vidusskola, Ludmila Kosigina)
Marta Kalnpure (Rīgas 84.vidusskola, Diāna Orbidāne)
Kristīne Kivleniece (Rudzātu vidusskola, Alma Marcinkeviča)
Ella Zaiceva (Jelgavas 4.pamatskola, Dzintra Pitka)
Evita Zarkeviča (Jēkabpils 2.vidusskola, Irina Korabovska)
Edvīns Griņoks (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Konstantīns Ņevoļko (Rīgas 10.vidusskola, Vera Solovjova)
Aigars Ružello (Bauskas 1.vidusskola, Linuta Ģerģe)
Oskars Skuja (Uzvaras vidusskola, Johanna Adakovska)
Dmitrijs Uļinskis (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Aleksandrs Vasiļjevs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Tatjana Alika)

7. klase
Raitis Magone (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Anna Margrēta Rozenšteina (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Antons Voroņins (Rīgas Rīnūžu vidusskola, Irēna Miezīte)
Krista Aiga Bucika (A.Kronvalda Durbes vidusskola, Gundega Bērtulsone)
Ralfs Čaupals (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Ričards Grigonis (Rožupes pamatskola, Marija Šūpulniece)
Laura Pīterāne (Ogres ģimnāzija, Rasma Ločmele)
Jūlija Smirnova (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Ludmila Uļinska)
Ģirts Aploks (Grobiņas ģimnāzija, Anita Poriņa)
Vadims Bondarenko (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Nadežda Rjabiņina)
Roberts Lukjanovs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Irina Poļakova)
Āris Pickainis (Valmieras Valsts ģimnāzija, Gunta Lāce)
Kristofers Radziņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Alvis Reinsons (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Anna Nikoļa Rivkina (Š.Dubnova v.n. Rīgas Ebreju vidusskola, Elīna Faļkenšteina)
Pārsla Esmeralda Sietiņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Artūrs Brūvers (Uzvaras vidusskola, Valda Bičkova)
Valdis Bušs (Jelgavas Valsts ģimnāzija, Ilze Ondzule)
Austris Cīrulnieks (Smiltenes ģimnāzija, Inguna Kondratjeva)
Dāvis Čeže (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Jekaterīna Ivanova (Daugavpils 3.vidusskola, Anna Stavicka)
Marta Ozola (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Rihards Skuja (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Ieva Šķestere (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inta Jefišova)
Kristīne Ansberga (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)
Anna Kočubeja (Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola, Ilona Stiglica Vanda Jeļiņska-Platace)
Mārtiņš Mednieks (Ventspils 4.vidusskola, Daiga Galauska)
Marija Murašova (Rīgas Klasiskā ģimnāzija, Ņina Suima)
Rūta Pickaine (Valmieras Valsts ģimnāzija, Gunta Lāce)
Marta Raituma (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Auce Urtiņa (Cēsu Valsts ģimnāzija, Agrita Bartušēvica)
Roberts Veics (Rīgas Franču licejs, Rita Caunīte)

8. klase
Andrejs Aristovs (Daugavpils 9.vidusskola, Helēna Kovale)
Gita Rebeka Dirveika (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Madara Lece (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Dmitrijs Masļakovs (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Pauls Pierhurovičs (Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jānis Dūrējs Liega Siliņa)
Hermanis Rimarevs (Rīgas 10.vidusskola, Jeļena Kurdjumova)
Annija Rutka (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Toms Svens Skopiņš (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Jūlija Candere (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Artūrs Krasts (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Vita Brakovska)
Mstislavs Oprisņaks (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Boriss Koltuns)
Alīna Ozuna (Daugavpils Saskaņas pamatskola, Aļesja Šapkova)
Jānis Tjarve (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Artūrs Damlics)
Aleksejs Batenko (Rīgas 65.vidusskola, Inna Buraka)
Eduards Lejiņš (Cēsu Valsts ģimnāzija, Anita Slaidiņa)
Liene Šokolaite (Sikšņu pamatskola (Liepājas raj.), Valentīna Keirāne)
Sandis Ziediņš (Aizkraukles novada ģimnāzija, Iveta Mežgaile)

9. klase
Ēriks Friško (Liepājas pilsētas 12.vidusskola, Gaļina Ņeznanova)
Sergejs Ivanovs (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Nadežda Rjabiņina)
Andrejs Jerjomins (Rīgas 13.vidusskola, Nataļja Mosolova)
Artjoms Krivčenko (Rīgas 34.vidusskola, Olga Trasko)
Bella Naumova (Rīgas 40.vidusskola, Nelli Kozļenko)
Toms Rekšņa (Rīgas Franču licejs, Māra Dibranča)
Jeļena Timošenko (Rīgas 5.pamatskola, Valentīna Ņesterenko)
Egija Veldre (Cēsu Valsts ģimnāzija, Anita Slaidiņa)
Antra Dzērve (A.Upīša Skrīveru vidusskola, Ilze Gaņina)
Zigmārs Rupenheits (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dzintars Zicāns)
Henrijs Smelēns (Rīgas 41.vidusskola, Rita Dīce)
Eva Vīksna (Rīgas komercģimnāzija, Edgars Drelnieks)
Beāta Zaļaiskalna (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Ņina Juste)
Reinis Alksnis (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija, Ilze Plūme)
Edgars Beļevičs (Rīgas 100.vidusskola, Valentīna Nagle Laura Freija)
Larisa Brauna (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Daiga Dzērve)
Kristiāna Bruzgule (Rīgas Franču licejs, Māra Dibranča)
Kristiāns Čerņevičs (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, Daiga Dzērve Margita Jirgensone)
Mārtiņš Jurkāns (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Sanita Baijere)
Kalvis Kalniņš (Liepājas 1.ģimnāzija, Artis Freimanis)
Artūrs Kurmatovs (Rīgas 40.vidusskola, Nelli Kozļenko)
Raivis Pastars (Preiļu 1.pamatskola, Ilona Isajeva)
Edžus Urtāns (Jēkabpils Valsts ģimnāzija, Sarmīte Vilcāne)

10. klase
Inga Liepiņa (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Iveta Nikolajeva)
Edgars Ozols (Cēsu Valsts ģimnāzija, Ingrīda Tilaka)
Ieva Vasiļjeva (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dainis Kriķis Aija Vasiļevska)
Ēriks Gopaks (Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Olga Šeremeta)
Anastasija Anspoka (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Staņislavs Didičs Iveta Zarāne Irina Poļakova)
Marija Dmitrijeva (Rīgas 10.vidusskola, Jeļena Kurdjumova)
Kristīne Dzalbe (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Anna Juškeviča)
Lelde Fjodorova (Cesvaines vidusskola, Sarmīte Lukša)
Māra Katkovska (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Jānis Lācis (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dainis Kriķis Aija Vasiļevska)
Agnese Lagzda (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)
Eduards Slava (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dace Andžāne)

11. klase
Arvīds Dzelme (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Vladimirs Fjodorovs (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Liene Andžāne)
Oļegs Ošmjans (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Ginta Garkāje (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Aija Vasiļevska)
Alise Gorčakova (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Aivars Ančupāns Lolita Žilvinska)
Marianna Koleda (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Liene Andžāne)
Sofya Romanyuk (Rīgas 10.vidusskola, Vera Solovjova)
Jūlija Rutkovska (Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Aivars Vilkaste)
Jurijs Sivickis (Daugavpils 13.vidusskola, Aleksandrs Borisjonoks)
Marija Grjazniha (Daugavpils 3.vidusskola, Jeļena Grinčišina Žanna Majevska)
Andrejs Hmeļovs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Anastasija Ivanova (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Iveta Zarāne Staņislavs Didičs)
Jurijs Kudrjavcevs (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Jānis Ķīvītis (Daugavpils Valsts ģimnāzija, Svetlana Proščinko)
Ēvalds Matusevičs (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Inese Lagzda)
Linda Plētiena (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Romans Poltarjonoks (Daugavpils 9.vidusskola, Elvīra Ivanova)
Raivis Vītoliņš (Grobiņas ģimnāzija, Irēna Roze)

12. klase
Kristīne Beļesova (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Karmena Liepiņa)
Maksims Dimitrijevs (Puškina licejs, Irina Kravčenko)
Gints Gailis (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, Inese Boze)
Eduards Golubevs (Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Jevgenija Ruhmane)
Aija Murāne (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Karmena Liepiņa)
Jūlija Abejeva (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Regīna Simanovska)
Elīna Gailīte (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Karmena Liepiņa)
Edgars Grūbe (Natālijas Draudziņas ģimnāzija, Maira Tuklere)
Zane Jaunromāne (Preiļu Valsts ģimnāzija, Ineta Ivanova)
Maksims Komars (Daugavpils 13.vidusskola, Aleksandrs Borisjonoks)
Alīna Šeļega (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Ainārs Verbickis (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Liene Andžāne)
Dace Graudiņa (Rīgas 64.vidusskola, Ilze Ose)
Artūrs Gusjko (Rīgas 34.vidusskola, Olga Trasko)
Kristīne Isaka (Dagdas vidusskola, Rita Azina)
Vladimirs Keidāns (Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola, Vera Antonova)
Ivars Krastiņš (Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Lolita Žilvinska)
Aleksejs Zujevs (Rīgas 21.vidusskola, Hermīna Hansena)
Rolands Bogdanovičs (Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija, Jevgenija Ruhmane)
Arčili Cechladze (Rīgas 40.vidusskola, Viktors Gluhovs)
Kristīne Čukure (Mazsalacas vidusskola, Marija Bērziņa)
Jekaterina Fedosejenko (Rīgas 40.vidusskola, Valentīna Pāvule)
Jūlija Sakoviča (Krāslavas Valsts ģimnāzija, Liene Andžāne)
Vladislavs Voicehovičs (Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Iveta Zarāne, Staņislavs Didičs)
Stas Adamovic (Rīgas 32.vidusskola, Svetlana Ņesterova)
Sandis Apenītis (Siguldas Valsts ģimnāzija, Daiga Jēkabsone)
Aleksandrs Korovins (Rīgas 61.vidusskola, Inna Gļebova)
Aleksandrs Lavriņenko (Rīgas 34.vidusskola, Olga Trasko)
Mārtiņš Līdacis (Mazsalacas vidusskola, Marija Bērziņa)
Kristīne Ošiņa (Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Dainis Kriķis, Aija Vasiļevska)
Jānis Pelšs (Cēsu Valsts ģimnāzija, Ingrīda Tilaka)
Anita Šķinuma (M.Brimmerbergas Pļaviņu vidusskola, Ira Ņikiforova)
Deniss Vasiļjevs (Brocēnu vidusskola, Gaļina Zabarovska)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem