Bibliotēka

Tabulā uzskaitītās grāmatas un materiāli lielākoties paredzētas padziļinātai elementārās matemātikas apgūšanai 5.-12. klašu skolēniem. Dažas no šīm grāmatām iespējams bez maksas iegūt savā īpašumā (informāciju par pieejamajām grāmatām var saņemt, rakstot uz nms@lu.lv).

Materiāli tabulā sakārtoti pēc nosaukuma.

Nosaukums Autori Gads
Algoritmisko uzdevumu krājums A. Ambainis, A. Andžāns, A. Bērziņš, B. Johannessons 2004
Diferencēti uzdevumi skaitļu teorijā A. Bērziņa, A. Bērziņš 1996
Ekstrēmu uzdevumi. 1. daļa (2. izdevums) A. Cibulis 2007
Ekstrēmu uzdevumi. 2. daļa A. Cibulis 2006
Ekstrēmu uzdevumi. III-V daļa (nav izdota) A. Cibulis 2002
Ekstrēmu uzdevumu risināšanas metodes A. Vasiļevska, L. Ramāna, A. Andžāns 1997
Invariantu metode. Invarianti procesos A. Andžāns, A. Reihenova, L. Ramāna, B. Johannessons 1997
Kas ir matemātisks pierādījums? K. Čerāns 2009
Kārtošanas un meklēšanas uzdevumi A. Gailītis, A. Andžāns, I. Kudapa, L. Ramāna, B. Johannessons 1999
Leņķu ģeometrijas uzdevumi A. Andžāns, P. Zariņš, B. Johannessons 1998
Mācību līdzeklis vidusskolām kombinatorikā G. Vasiļevskis 1997
Nevienādību pierādīšanas metodes A. Ločmele, I. Palma, L. Ramāna, A. Andžāns, T. Larfeldts 1997
Pentamino maģiskās konstantes un dvīnītes A. Cibulis 2009
Pentamino. 2. daļa A. Cibulis 2001
Pentamino. 1. daļa A. Cibulis 2001
Praktikums elementārajā skaitļu teorijā A. Bērziņš 1994
Praktikums vienādojumu sistēmu risināšanā A. Andrejeva-Andersone, A. Andžāns, L. Ramāna 1997
Trijstūru ģeometrija E. Fogels, E. Lejnieks 2001
Uzdevumi algoritmikā un algoritmiskajā kombinatorikā ar atrisinājumiem A. Ambainis, A. Andžāns, A. Bērziņš 2004
Uzdevumi ārpusstundu darbam sākumskolā skolēnu matemātisko spēju attīstības veicināšanai I. Saulīte 2002
Uzvaras stratēģijas prom ņemšanas spēlēs (diplomdarbs) I. Zviedre 2012
Vektori. 1. daļa A Andžāns, L. Ramāna, B. Johannessons 2006
Vidējās vērtības metode A. Andžāns, J. Čakste, T. Larfelds, L. Ramāna, M. Seile 1996

 

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem