Izlases nodarbības

Izlases kandidātu nodarbības matemātikā ir nodarbības vidusskolas klašu skolēniem piecās nozarēs: ģeometrijā, skaitļu teorijā, kombinatorikā, algebrā un matemātiskās analīzes elementos. Nodarbības tiek rīkotas katru gadu reizi nedēļā, sestdienās, no septembra līdz aprīlim ar mērķi sagatavot Latvijas skolēnu komandu startiem starptautiskajās matemātikas sacensībās.
Šīs nodarbības apmeklēt tiek uzaicināti skolēni, kas tiek noteikti, pamatojoties uz sasniegumiem iepriekšējo gadu matemātikas olimpiādēs. Uzaicināto skolēnu saraksts mācību gada sākumā elektroniski tiek nosūtīts uz skolām. Ja kāds vēlas apmeklēt nodarbības, tad rakstīt uz nms@lu.lv.

Nodarbību saraksts 2019./20. m.g.

“Juniori” – skolēni, kuri nodarbības apmeklē pirmo gadu; “Seniori” – skolēni, kuri jau ir apmeklējuši nodarbības iepriekšējos mācību gados.

Pamatojoties uz LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīcībā esošo informāciju par Latvijas labākajiem jaunajiem matemātiķiem, uz Izlases nodarbībām vai atlases sacensībām Baltijas ceļš 2019 tiek aicināti šādi skolēni (skat. sarakstu).

1. semestris

Datums “Juniori”
“Seniori”
 14.09. Ievadnodarbība
 21.09. Atlase Baltijas ceļam (Jelgavas ielā 3 103. auditorija)
sākums plkst. 10:30
 22.09. Atlase Baltijas ceļam (Jelgavas ielā 3 103. auditorija)
sākums plkst. 10:30
 28.09.  Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis)
 Algebra
(Juris Smotrovs)
uzdevumi
 05.10.    
     
     
     
     
     
     
     

Mājas darba uzdevumu risinājumus var sūtīt uz nms@lu.lv vai nodot lektoram nākamajā viņa vadītajā nodarbībā junioriem vai senioriem.
Informācija par nodarbību kombinatorikā norisi [pdf]. Uzdevumi pieejami tabulā – pie nodarbības, kurā tos risināja.

Mācību materiāli

Materiāli kombinatorikā

Materiāli analīzē (pie M. Valdata)

Materiāli skaitļu teorijā

Materiāli algebrā (pie J. Smotrova)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem