JMK 3. kārtas rezultāti

Sūtot darbu pa e-pastu, lūdzu, pārliecinieties vai esat saņēmuši atbildes e-pastu ar apstiprinājumu, ka darbs saņemts!
Ja darbu sūtat pa pastu, tad pārliecinieties, vai aploksne nav par smagu, tas ir, vai ir uzlīmēta marka ar nepieciešamo naudas summu!

Šogad Jauno matemātiķu konkursa 3. kārtā kopā piedalījās 134 dalībnieki (91 individuālie risinātāji un 43 komandas).

Diagrammā apkopota informācija par to, cik skolēni ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

 

Individuālie risinātāji

(Dati tabulā sakārtoti pēc uzvārda.)

Klase Vārds Uzvārds Skola 1.uzd. 2.uzd. 3.uzd. 4.uzd. 5.uzd. Summa Vieta
5 Elēna Alle A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 n 2 3 n 10  
6 Edgars Andersons Druvas vidusskola 5 3 4 3 5 20 Atzinība
7 Ņikita Anisko Daugavpils Saskaņas pamatskola 5 1 2 4 3 15  
6 Pāvels Baks Jelgavas 6.vidusskola 5 5 4 5 5 24 1. vieta
7 Mariuss Balis Jēkabpils 2.vidusskola 0 2 2 3 3 10  
7 Gabija Bertulīte Daugavpils 10.vidusskola 5 1 0 0 2 8  
6 Jurģis Bērziņš Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 3 16  
5 Evelīna Blizņeca A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 1 n n n 6  
6 Sofi Čerpita Rīgas 96.vidusskola 5 3 3 2 5 18  
6 Beāte Eidiņa A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 n 0 1 1 7  
5 Marks Feldmans Rīgas Klasiskā ģimnāzija 5 1 5 5 5 21 3. vieta
7 Maria Fridrih Talsu Kristīgā vidusskola 5 0 0 0 4 9  
6 Roberts Frīdenbergs Ogresgala pamatskola 5 3 3 5 5 21 3. vieta
5 Madara Gaule A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 n 0 2 n 7  
5 Dainis Grava Privātā pamatskola Gaismas tilts 97 3 1 0 0 1 5  
5 Elisa Greģe-Staltmane Rīgas Juglas vidusskola 5 4 3 0 3 15  
6 Alīna Grigorjeva Daugavpils Vienības pamatskola 5 3 4 5 5 22 2. vieta
6 Lauris Groševs Cēsu Pilsētas vidusskola 5 3 1 5 4 18  
6 Sintija Gutāne Rožupes pamatskola 3 0 0 0 1 4  
5 Kristīne Gūtmane Straupes pamatskola 5 2 4 3 4 18  
7 Paula Hamčanovska Siguldas Valsts ģimnāzija 5 4 4 3 3 19  
5 Markuss Ikvils Šķibes pamatskola 5 1 4 1 3 14  
7 Kristīne Ižika Dagdas vidusskola 5 1 3 2 4 15  
6 Nikola Jakovska Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 1 14  
6 Ričards Jakušonoks Šķibes pamatskola 3 1 4 0 3 11  
6 Rūdis Jaunkalns Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 2 2 3 14  
5 Diāna Jonaite Rīgas Klasiskā ģimnāzija 3 3 3 3 3 15  
6 Valērija Joņina Robežnieku pamatskola 5 3 3 3 4 18  
5 Alekss Kampāns Carnikavas pamatskola 5 n 3 2 2 12  
5 Rūta Kaptjuga Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 3 16  
6 Madara Kerliņa Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 2 2 3 14  
4 Kārlis Kotans Rīgas Valda Zālīša sākumskola 5 n 4 5 n 14  
6 Lauma Kotāne Rīgas Valda Zālīša sākumskola 0 2 5 n n 7  
5 Gregors Kreicbergs Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 5 18  
6 Beatrise Estere Krēmane Rīgas Valda Zālīša sākumskola 5 2 5 5 3 20 Atzinība
5 Luīze Kromāne Dagdas vidusskola 5 1 0 1 5 12  
5 Raivo Kruks Ogres 1.vidusskola 5 1 4 0 1 11  
7 Undīne Kuprēviča Straupes pamatskola 5 3 5 3 4 20 Atzinība
5 Staņislavs Kusiņš Rožupes pamatskola 5 0 0 n n 5  
6 Elīza Felicita Kuzņecova Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 3 2 3 15  
6 Mārtiņš Lancs Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 4 17  
5 Rihards Lapiņš Šķibes pamatskola 5 1 2 1 2 11  
6 Anna Lāce Engures vidusskola 5 2 5 3 5 20 Atzinība
5 Patrīcija Lecīte Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 5 1 3 16  
5 Aigars Lemaks Jēkabpils pamatskola 5 2 3 5 1 16  
7 Arina Leščova Jēkabpils 2.vidusskola 5 4 4 5 5 23 1. vieta
5 Sandija Liepa Madlienas vidusskola 5 0 0 1 5 11  
5 Gerda Marija Linde A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 n 2 n n 7  
7 Linda Lūkina Ogres Valsts ģimnāzija 5 3 4 3 4 19  
7 Nikola Meistare Aizkraukles novada vidusskola 5 n 4 5 5 19  
7 Sanija Melbārde Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 2 2 2 1 12  
5 Liene Mežule Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 3 16  
6 Linda Millere Straupes pamatskola 5 3 1 2 5 16  
7 Kristians Millers Siguldas Valsts ģimnāzija 5 2 3 2 5 17  
5 Nikola Mironova Jersikas pamatskola 5 n 2 1 3 11  
6 Annija Muižniece Šķibes pamatskola 5 2 4 0 3 14  
7 Pēteris Mūrnieks Lielvārdes pamatskola 5 n 2 5 n 12  
6 Alisa Orlova Rīgas Purvciema vidusskola 5 0 4 5 2 16  
7 Violeta Petkeviča Jēkabpils 2.vidusskola 5 3 5 5 5 23 1. vieta
7 Beāte Beatrise Pētersone Siguldas Valsts ģimnāzija 5 4 4 3 3 19  
6 Lote Piliksere Cēsu 1.pamatskola 5 3 4 4 5 21 3. vieta
5 Jēkabs Poikāns Rīgas Teikas vidusskola 5 1 3 n 3 12  
5 Anastasija Prokopenko Liepājas 3.pamatskola 5 0 3 1 3 12  
5 Melānija Prole Bērzpils vidusskola 5 1 1 1 3 11  
5 Ivars Punculis Daugavpils 12.vidusskola 5 2 5 5 4 21 3. vieta
5 Roberts Puriņš Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 0 2 3 12  
7 Santa Reizniece Siguldas Valsts ģimnāzija 5 4 4 2 5 20 Atzinība
5 Terēza Elza Rone Madlienas vidusskola 5 2 2 5 3 17  
6 Darja Rutkovska Ciblas vidusskola 5 2 4 5 5 21 3. vieta
5 Lauris Rutks Ogresgala pamatskola 5 1 2 3 4 15  
7 Rinalds Ruža Straupes pamatskola 5 3 5 4 5 22 2. vieta
6 Melita Semjonova A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 0 0 0 3 8  
5 Dāvis Sinkevičs Rīgas Hanzas vidusskola 5 n 5 5 5 20 Atzinība
5 Melānija Skreba Dagdas vidusskola 5 2 0 1 5 13  
5 Madara Sprudzāne Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 3 16  
5 Valters Stasis A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 1 n n 4 10  
6 Diāna Stecka Salaspils 2.vidusskola 5 2 5 0 5 17  
5 Ieva Stikāne Jersikas pamatskola 5 1 1 1 4 12  
7 Keita Denija Šperberga A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 n n 2 1 8  
7 Armands Tidriķis Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 1 1 0 3 10  
6 Terēze Turlaja Straupes pamatskola 5 3 3 5 5 21 3. vieta
7 Lote Učelniece Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 2 5 5 5 22 2. vieta
7 Anna Ugaine Rīgas Valsts 1.ģimnāzija 5 1 3 5 5 19  
5 Eduards Vārna Z.Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 5 n 0 1 n 6  
5 Jēkabs Vidrusks Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 5 1 5 5 5 21 3. vieta
6 Klāvs Villerušs Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 3 2 2 14  
5 Ralfs Vutnāns Rožupes pamatskola 5 0 0 0 0 5  
5 Darja Zaharenko Rīgas Klasiskā ģimnāzija 5 5 5 1 5 21 3. vieta
5 Daniela Zariņa Dagdas vidusskola 5 2 2 1 5 15  
7 Edvards Zvirgzdiņš Rīgas Igauņu vidusskola 5 4 4 3 5 21 3. vieta
5 Klāvs Miks Žurevičs Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 4 2 3 16  

 

Kolektīvie risinātāji

(Dati tabulā sakārtoti pēc komandas nosaukuma.)

Klase Komandas nosaukums Skola 1.uzd. 2.uzd. 3.uzd. 4.uzd. 5.uzd. Summa Vieta
6 3 no 6.b A.Pumpura Rīgas 11.pamatskola 5 0 1 1 3 10  
6 3+2=11 Privātā vidusskola Patnis 5 1 1 1 3 11  
7 4 Vēji Kuldīgas Centra vidusskola 5 2 2 2 5 10  
6 4m^2 Līvānu 1.vidusskola 5 n 4 1 n 10  
5 5.a klases skolēnu komanda Daugavpils 17.vidusskola 5 2 5 3 5 20 Atzinība
7 Aliens Daugavpils Krievu vidusskola – licejs 5 3 4 5 4 21 3. vieta
6 Anonīmi A.Pumpura Rīgas 11.pamatskola 5 0 4 n 3 12  
6 Biezpiena Pelmeņi Privātā vidusskola Patnis 5 0 0 0 0 5  
5 Brāļi Baijeri Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 5 2 5 5 5 22 2. vieta
6 Cipargalvas Palsmanes pamatskola 5 1 3 3 5 17  
7 Cipariņa mazdēli Daugavpils Centra vidusskola 3 2 4 4 5 18  
6 Darbību dalītājas Druvas vidusskola 5 1 0 0 3 9  
6 Dipika J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 5 1 2 0 5 13  
7 Divi jaunieši Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 2 2 3 5 17  
6 Divi plus divi Viesītes vidusskola 5 3 0 1 3 12  
7 DUO SQUAD Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 2 0 1 3 11  
6 Galaktika Valdemārpils vidusskola 5 1 4 1 5 16  
7 Gudrās pūces Rēzeknes Katoļu vidusskola 5 2 4 3 3 17  
5 Gudrie eži Ogres 1.vidusskola 5 1 2 0 3 11  
6 Gudrinieki Valdemārpils vidusskola 5 1 3 0 5 14  
6 Gudrīši Vecumnieku vidusskola 5 0 0 0 1 6  
5 Jogurtiņš Rīgas Hanzas vidusskola 5 n 1 1 1 8  
7 Lemuri Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 1 0 1 2 9  
5 Matemātiķi Cēsu Pilsētas vidusskola 5 1 2 1 4 13  
7 MEGO J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 5 1 4 5 5 20 Atzinība
5 Ogres 1. meitenes Ogres 1.vidusskola 5 2 0 0 1 8  
7 PinKoderi Salaspils 1.vidusskola 5 1 5 n 5 16  
6 Pipariņi Kalupes pamatskola 5 3 1 0 5 14  
6 RGZ kvadrātā Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 5 2 2 1 5 15  
7 Riekstiņi Daugavpils Saskaņas pamatskola 5 4 3 1 5 18  
5 Riekstkodis Daugavpils Centra vidusskola 5 3 2 1 5 16  
7 RKG-Zvaigznītes Rīgas Klasiskā ģimnāzija 5 2 2 2 3 14  
6 Rubika pēcteči Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 5 3 3 2 5 18  
7 Samanta un Sniedze A. Kronvalda Durbes pamatskola 5 1 n 1 n 7  
7 Saulītes Āgenskalna Valsts ģimnāzija 5 0 1 0 3 9  
6 Sestais piecstūris Daugavpils Vienības pamatskola 5 n 2 5 5 17  
6 Slinkie matemātiķi Dobeles sākumskola 5 1 5 5 5 21 3. vieta
7 Smārdes cipari Smārdes pamatskola 5 5 3 5 5 23 1. vieta
7 Strausi Liepājas 3.pamatskola 0 0 0 1 1 2  
5 Sventieši Sventes vidusskola 5 1 4 3 5 18  
6 Tirza Tirzas pamatskola 5 2 4 3 5 19  
6 Veiksme Daugavpils Saskaņas pamatskola 5 n 2 1 5 13  
6 Veiksmes formula Rēzeknes 6.vidusskola 5 0 4 5 5 19  
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem