JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  04.10.2017.  [pdf] [pdf]  03.11.2017.  Rezultāti
Pārskats
2.  10.11.2017.  [pdf] [pdf  08.12.2017. Rezultāti 
Pārskats
3.  15.12.2017.  [pdf] [docx]  [pdf]  15.01.2018. Rezultāti
Pārskats
4.  30.01.2018.  [pdf] [docx]  [pdf]  02.03.2018. Rezultāti Pārskats 
5.  19.03.2018.  [pdf]
[docx]
 [pdf]  19.04.2018.  Rezultāti
Pārskats
Laureāti

 

Ja saņemsim vairākus gandrīz identiskus skolēnu darbus, tad vienā darbā iegūto punktu summu dalīsim ar identisko darbu skaitu.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem