JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  01.10.2018.  [docx] [pdf]  [pdf]  02.11.2018. Rezultāti
2.  09.11.2018.  [docx]
[pdf]
[pdf]  07.12.2018.  Rezultāti
3.  17.12.2018.  [docx]
[pdf]
[pdf]  18.01.2019. Rezultāti
4.  30.01.2019. [docx]
[pdf
[pdf]  01.03.2019. Rezultāti
5.  22.03.2019.  [docx]
[pdf
   23.04.2019.  Rezultāti
Kopvērtējums

Labākā ideja jauno matemātiķu konkursa logo izveidē bija Indrai Gitai Bērziņai. Šīs skolnieces darbs nākamajā mācību gadā tiks izmantots kā jauno matemātiķu konkursa logo.

Ja saņemsim vairākus gandrīz identiskus skolēnu darbus, tad vienā darbā iegūto punktu summu dalīsim ar identisko darbu skaitu.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem