JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  30.09.2019. [pdf] [docx] [pdf]
[docx]
01.11.2019. Rezultāti
Ieteikumi
2. 11.11.2019. [pdf]
[docx]
[pdf]
[docx]
06.12.2019. Rezultāti
Ieteikumi
3.  16.12.2019. [pdf]
[docx]
[pdf]
[docx]
17.01.2020. Rezultāti
Ieteikumi
4.  24.01.2020. [pdf]
[docx]
 [pdf]
[docx]
 24.02.2020. Rezultāti
Ieteikumi
5. 27.02.2020. [pdf]
[docx]
 [pdf]
[docx]
 27.03.2020. Ieteikumi
Rezultāti
Kopvērtējuma rezultāti
JMK logo ideju konkursa uzvarētāji [pdf]

 

Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā komandas darbā.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem