JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  01.10.2018.  [docx] [pdf]  [pdf]  02.11.2018. Rezultāti
2.  09.11.2018.  [docx]
[pdf]
[pdf]  07.12.2018.  Rezultāti
3.  17.12.2018.  [docx]
[pdf]
[pdf]  18.01.2019. Rezultāti
4.  30.01.2019. [docx]
[pdf
[pdf]  01.03.2019. Rezultāti
5.  22.03.2019.  [docx]
[pdf
   23.04.2019.  
 

 

Ja saņemsim vairākus gandrīz identiskus skolēnu darbus, tad vienā darbā iegūto punktu summu dalīsim ar identisko darbu skaitu.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem