JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  30.09.2019. [pdf] [docx]   01.11.2019.  
2. 11.11.2019. [pdf]
[docx]
  06.12.2019.  
3.          
4.          
5.          
 

Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā komandas darbā.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem