JMK

Kārtas nr. Publicēts
Uzdevumi
Atrisinājumi
Termiņš Pārskats
1.  04.10.2017.  [pdf] [pdf]  03.11.2017.  Rezultāti
Pārskats
2.  10.11.2017.  [pdf]    08.12.2017.  
3.          
4.          
5.          

Ja saņemsim vairākus gandrīz identiskus skolēnu darbus, tad vienā darbā iegūto punktu summu dalīsim ar identisko darbu skaitu.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas, pārbaudiet, vai vēstule nav PAR SMAGU, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem