Olimpiādes

Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visos tās posmos reglamentē IZM VISC izdots rīkojums “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”, kas tiek atjaunots katru gadu.

Olimpiāde Norises datums Uzdevumi Atrisinājumi Cita informācija
Valsts olimpiādes
1. posms

(Izglītības iestādes olimpiāde)
 24.11.2017.    [pdf]  
Valsts olimpiādes
2. posms

(Novada olimpiāde)
5.-8. klasei
16.02.2018.
 [pdf]  [pdf]

Vērtēšanas kritēriji [pdf]

Par Novada matemātikas olimpiādes rezultātiem jāinteresējas pie novada atbildīgās personas vai matemātikas skolotāja.

Novada olimpiādes tēma – Dirihlē princips
Mācību video par Dirihlē principu
Testi par Dirihlē principu

Aptauja par Novada olimpiādi 9.-12. klasei
Aptauja par Novada olimpiādi 5.-8. klasei

9.-12. klasei
02.02.2018.
 [pdf  [pdf]

Vērtēšanas kritēriji [pdf]

 

Valsts olimpiādes
3. posms
1., 2. kārta
8.03.2018
9.03.2018.
 [pdf] [pdf] Uz 3.posmu uzaicināto dalībnieku saraksts [pdf]
Olimpiādes norise [pdf]
Uz 4. kārtu aicinātie [pdf]
Rezultāti
Informācija par atlases sacensībām [pdf]

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes uzdevumus un atrisinājumus var atrast uzdevumu arhīvā.

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma laureātus skatīt goda plāksnē.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem