Olimpiādes

Latvijas valsts mācību priekšmetu olimpiādes visos tās posmos reglamentē IZM VISC izdots rīkojums “Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi”, kas tiek atjaunots katru gadu.

Olimpiāde Norises datums Uzdevumi Atrisinājumi Cita informācija
Valsts olimpiādes
1. posms

(Izglītības iestādes olimpiāde)
 Ieteicamais datums 6. decembris  [pdf] [pdf]  
Valsts olimpiādes
2. posms

(Novada olimpiāde)
5.-8. klasei
14.02.2020.
[docx]
[pdf]
[docx]
[pdf
Novada olimpiādes tēma
5.-9. klasei “Induktīvi spriedumi
10.-12. klasei “Matemātiskās indukcijas metode
9.-12. klasei
31.01.2020.
[docx]
[pdf] 
[docx]
  [pdf]  
Valsts olimpiādes
3. posms
1., 2. kārta
12.03.2020.
13.03.2020.
 [pdf]  [pdf]
1. kārtas rezultāti [xlsx]
2. kārtas rezultāti [pdf]

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes uzdevumus un atrisinājumus var atrast uzdevumu arhīvā.

Iepriekšējo gadu Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma laureātus skatīt goda plāksnē.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem