Par mums

Visi NMS darbinieki orientējas visās NMS darbības jomās, tomēr katram darbiniekam ir savas atbildības jomas:

  • NMS vadītāja Maruta Avotiņa: „Mazās matemātikas universitātes” vadītāja, atbildīgā par NMS komunikāciju daļu, Valsts matemātikas olimpiādes rīcības komisijas vadītāja;
  • Mārtiņš Kokainis: „Neklātienes nodarbību vidusskolēniem” vadītājs;
  • Ilze Ošiņa: „Profesora Cipariņa kluba” vadītāja;
  • Agnese Šuste: „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja, „Tik vai… Cik?” vadītāja, mākslinieciskā noformētāja, AMO rīcības komisijas vadītāja;
  • Annija Varkale: „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja;
  • Ilze Veinberga: „Jauno matemātiķu konkursa” vadītāja.

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi – galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem