PCK

Nodarbības nr. Publicēts Uzdevumi Atrisinājumi Termiņš Pārskats
1.  30.09.2019. [docx] [pdf] [docx] [pdf]  01.11.2019.


Rezultāti

Ieteikumi

2. 11.11.2019. [docx] [pdf] [docx] [pdf] 06.12.2019. Rezultāti
Ieteikumi
3.  16.12.2019. [docx] [pdf] [docx] [pdf] 17.01.2020. Rezultāti
4.  25.01.2020. [docx] [pdf]    24.02.2020.  
5.          
 

Ja risinot rodas uzdevuma formulējumu neskaidrības, savus jautājumus droši sūtiet uz e-pastu nms@lu.lv

Ja saņemsim vairākus gandrīz identiskus skolēnu darbus, tad vienā darbā iegūto punktu summu dalīsim ar identisko darbu skaitu.

Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki.

Pirms vēstules sūtīšanas pa pastu, pārbaudiet, vai vēstule nav par smagu, tas ir, vai uzlīmēta marka par nepieciešamo naudas summu! Šādas vēstules mēs varam arī nesaņemt.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem