Matemātikas skolotāju profesionālā pilnveide

2017./2018. mācību gada pirmajā semestrī matemātikas skolotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt divus tālākizglītības kursus:

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana pamatskolā [Aizpildīt pieteikuma formu] (vad. Agnese Šuste)

Matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšana vidusskolā [Aizpildīt pieteikuma formu] (vad. Maruta Avotiņa)

Abām grupām nodarbības notiks 7. oktobrī, 27. oktobrī un 25. novembrī no plkst. 10:00 līdz 16:00 Zeļļu ielā 25.

Nodarbību mērķis ir matemātikas skolotājiem sniegt pamatzināšanas, kas nepieciešamas, lai gatavotu skolēnus matemātikas olimpiādēm. Nodarbībās tiks aplūkoti galvenie matemātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas veidi un biežāk lietotās metodes, kā arī skolēnu darbu vērtēšanas principi.

Kursa noslēgumā skolotāji saņems apliecību par pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmas (A programmas) apguvi 24 stundu apjomā.

Nodarbības ir bez maksas. Vietu skaits ierobežots.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem