Pārskats par “Tik vai… Cik?” 2019./20. m.g. 2. kārtu

Šogad konkursa otrajā kārtā piedalījās 3181 skolēni no 165 skolām, no visas Latvijas.

2. kārtā skolēniem risināšanai tika piedāvāti 9 uzdevumi, no kuriem pirmie četri bija testa uzdevumi ar vairākiem atbilžu variantiem (pareiza ir tikai viena atbilde). Pārējos uzdevumos skolēniem bija jāraksta ne tikai atbilde, bet arī savu spriedumu gaita, veiktās darbības un pārveidojumi. Darba izpildei paredzēta viena mācību stunda. Katram dalībniekam jau sākumā tiek piešķirti 4 punkti. Testa jautājumos par katru pareizu atbildi punkti tiek pieskaitīti, par nepareizu – atņemti. Ja uzdevumā neviena atbilde nav apvilkta, tad par to ir 0 punkti. Diagrammās attēlots, kā konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu.

Apkopojot visus rezultātus, ir redzams, ka vislabāk skolēniem bija veicies ar 1. un 6.  uzdevumu.  Visgrūtākie bijuši 7. un 9. uzdevums.

Maksimālo punktu skaitu (36 punktus) ieguva 27 skolēni. Sveicam viņus!

Skola Vārds Uzvārds
Alūksnes pilsētas sākumskola Ance Poļaka
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola Kate Terēze Saule
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola Ralfs Urbāns
Ādažu vidusskola Rūdolfs Miks Popēns
Daugavpils 3. vidusskola Vladislavs Arsoba
Daugavpils Centra vidusskola Dominiks Stange
Daugavpils Centra vidusskola Gļebs Trockis
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Andrejs Losāns
Friča Brīvzemnieka pamatskola Alise Soridzāne
Kalnciema vidusskola Lūcija Tolpežņikova
Liepājas 7.vidusskola Anfisa  Ņikandrova
Liepājas 7.vidusskola Ksenija  Pusa
Ozolnieku vidusskola Alise Vācere
Pļavniekkalna sākumskola Aleksa  Avišāne
Pļavniekkalna sākumskola Linda  Balode
Pļavniekkalna sākumskola Regnārs Bojārs
Pļavniekkalna sākumskola Elizabete Sproģe
pļavniekkalna sākumskola Ketlina  Zvaune
Rīgas 84.vidusskola Žanete Dzene
Rīgas 84.vidusskola Alise Mazā
Rīgas 84.vidusskola Marko Trenmors
Rīgas 84.vidusskola Matīss  Zirdziņš
Salas vidusskola Liene Sirmonte
Sākumskola “Taurenītis” Nora Blūma
Straupes pamatskola Emīlija Izmailovska
Straupes pamatskola Kristers Teteris
Suntažu vidusskola Jānis  Strazdiņš

Diagrammā apkopota informācija par to, cik skolēni ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

Tālāk publicētas visas dalībskolas, to skolēnu rezultātu vidējais aritmētiskais un dalībnieku skaits.

Skola Max Min Dalībnieku skaits Vidējais
        5.u. 6.u. 7.u. 8.u. 9.u. Kopā
Aglonas Katoļu ģimnāzija 26 26 2 1,50 4,00 3,00 5,00 0,50 26,00
Aizupes pamatskola 15 0 29 1,17 1,48 0,17 1,41 0,41 8,66
Alūksnes novada vidusskola 15 6 4 2,50 3,00   2,00 3,50 12,25
Alūksnes pilsētas sākumskola 36 18 30 2,90 3,50 0,80 3,13 1,27 25,33
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 36 1 65 1,43 3,08 0,22 1,57 0,55 11,75
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 35 4 20 1,15 2,40 0,70 2,85 1,05 17,10
Ata Kronvalda Durbes pamatskola 24 1 15 0,53 1,20 0,20 1,27 0,20 7,73
Ādažu vidusskola 36 7 77 2,27 2,91 0,58 2,96 1,29 19,21
Āgenskalna sākumskola 30 3 15 1,27 2,40 0,80 2,73 1,27 15,40
Babītes vidusskola 25 6 15 2,53 3,07 0,20 2,33 1,33 17,20
Baložu vidusskola 26 9 11 2,73 3,64 0,09 1,55 1,00 16,82
Balvu pamatskola 28 2 19 2,00 2,32 0,37 2,37 1,05 15,32
Biķernieku pamatskola 27 13 2 3,00 4,00 1,50 3,50 0,00 20,00
Brocēnu vidusskola 19 2 17 1,65 2,71 0,00 1,82 0,94 10,71
Carnikavas pamatskola 19 1 44 0,95 1,73 0,09 1,80 0,39 9,95
Cesvaines vidusskola 28 6 8 1,50 2,13 0,75 2,00 1,13 16,25
Cēsu Pilsētas vidusskola 27 9 12 0,92 2,08 0,00 3,33 1,42 16,25
Ciblas vidusskola 18 1 9 0,38 2,00 0,00 1,63 0,00 7,33
Daugavpils 10.vidusskola 28 13 12 3,50 4,00 1,17 2,92 0,00 20,83
Daugavpils 13.vidusskola 33 5 18 2,39 3,56 1,83 1,94 1,17 21,33
Daugavpils 15. vidusskola 33 21 10 2,50 3,00 1,90 4,70 1,00 28,30
Daugavpils 3. vidusskola 36 18 6 3,50 4,00 1,50 4,50 2,33 27,33
Daugavpils Centra vidusskola 36 31 16 3,63 3,63 2,88 4,06 3,00 33,19
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs 36 12 13 2,15 2,08 1,23 4,00 2,77 22,69
Daugavpils Saskaņas pamatskola 35 9 8 3,25 3,50 1,38 2,88 2,00 22,50
Daugavpils Vienības pamatskola 26 5 21 1,90 2,38 0,14 2,57 1,05 16,24
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola 31 14 17 3,12 3,76 0,71 3,35 1,65 21,29
Dundagas vidusskola 18 6 6 0,50 2,50 0,00 1,00 1,17 11,00
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 29 0 45 1,78 2,53 0,13 1,91 0,42 12,07
Engures vidusskola 25 8 4 2,25 3,50 0,50 2,50 1,50 15,25
Friča Brīvzemnieka pamatskola 36 15 17 2,24 3,88 1,88 3,76 2,35 25,88
Gaigalavas pamatskola  32 4 6 1,67 2,33 1,83 3,33 1,33 17,17
Gulbenes 2.vidusskola 19 0 51 0,59 1,49 0,22 0,92 0,14 7,84
Gulbenes novada valsts ģimnāzija 30 2 12 1,00 2,33 0,33 1,33 1,00 12,67
Ilūkstes Raiņa vidusskola 17 11 4 1,00 1,50 0,75 2,00 0,25 14,50
Iļģuciema vidusskola 31 7 27 1,85 3,00 0,74 2,77 1,11 16,15
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola 26 15 12 1,33 2,09 0,42 3,50 1,58 19,08
Jaunmārupes pamatskola 29 1 85 1,09 2,00 0,13 2,06 0,75 11,39
Jaunogres vidusskola 28 2 15 1,87 2,93 0,53 2,33 0,47 16,20
Jelgavas 4.sākumskola 35 14 16 2,38 3,75 1,38 3,13 2,13 22,25
Jelgavas 4.vidusskola 30 5 9 2,22 3,33 0,78 3,67 1,67 17,44
Jelgavas 5.vidusskola 24 0 29 2,93 2,93 0,64 1,29 0,18 13,66
Jelgavas 6.vidusskola 28 2 14 1,29 3,00 0,79 2,29 0,36 15,43
Jelgavas Centra pamatskola 29 9 17 1,59 3,00 0,94 2,75 1,60 17,82
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 28 19 15 2,33 3,33 0,87 3,80 1,00 22,80
Jersikas pamatskola 24 12 5 2,20 2,20 0,20 1,60 0,80 17,40
Jēkabpils 2.vidusskola 23 5 10 1,30 2,50 0,40 1,90 0,40 14,50
Jēkabpils pamatskola 28 5 33 2,09 2,82 0,64 2,30 0,88 16,42
Jūrmalas Valsts ģimnāzija 29 16 19 3,05 3,58 1,74 3,11 1,11 22,58
Kalnciema vidusskola 36 11 8 1,50 2,88 0,75 4,25 1,13 20,38
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 21 11 9 2,00 3,33 0,33 2,67 2,00 17,00
Krimuldas vidusskola 32 8 21 1,90 2,67 0,24 1,24 0,90 15,10
Krotes Kronvalda Ata pamatskola 14 5 7 1,14 2,00 0,00 3,00 0,00 9,00
Ķeguma komercnovirziena vidusskola 32 1 26 2,00 2,31 0,23 2,08 0,15 12,50
Ķekavas vidusskola 31 7 17 1,29 3,35 0,00 3,47 0,94 14,59
Lēdmanes pamatskola 24 12 8 2,88 3,00 0,88 3,50 0,25 16,25
Lielvārdes novada pašvaldības Jumpravas pamatskola 17 8 6 1,17 2,00 0,17 1,83 0,00 13,50
Lielvārdes pamatskola 23 1 25 0,68 1,72 0,13 1,17 0,18 7,62
Liepājas 3.pamatskola 24 12 6 2,67 3,67 0,17 1,17 1,33 18,33
Liepājas 7.vidusskola 36 14 11 3,82 3,55 0,82 4,36 2,45 25,91
Liepājas Centra sākumskola 33 2 38 2,47 3,71 0,24 2,18 1,24 17,76
Liepājas Liedaga vidusskola 33 8 26 1,88 2,96 0,58 2,58 0,46 16,42
Liepupes pamatskola 29 29 1 4,00 4,00 2,00 5,00 2,00 29,00
Limbažu 3. vidusskola 23 0 40 0,68 1,73 0,08 1,40 0,75 8,48
Limbažu sākumskola 23 19 3 2,00 4,00 0,00 2,33 2,67 21,67
Lizuma vidusskola 25 3 15 2,00 2,53 0,20 3,13 1,40 17,00
Lībagu sākumskola Talsu novads 27 13 4 2,25 3,25 0,25 1,50 0,25 18,50
Līvānu 1.vidusskola 26 9 17 1,06 3,65 0,18 3,12 2,12 17,18
Līvānu 2.vidusskola 30 1 10 2,50 2,00 1,20 1,10 0,50 12,50
Ludzas pilsētas ģimnāzija 31 4 23 2,35 1,65 0,48 2,61 2,04 17,52
Madonas pilsētas vidusskola 28 10 12 3,00 3,50 0,25 2,92 1,17 18,83
Majoru vidusskola 20 7 20 2,00 3,40 0,40 1,65 0,15 13,25
Mazsalacas vidusskola 29 9 10 2,20 3,80 1,30 2,70 0,30 19,50
Mārupes Valsts ģimnāzija 34 5 50 1,24 2,22 0,24 4,08 1,70 18,88
Misas vidusskola 35 2 15 1,87 3,20 0,40 2,13 1,33 20,13
Mores pamatskola 18 0 8 0,13 1,63 0,50 2,00 0,00 8,75
Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 17 2 6 0,33 1,17 0,00 2,17 1,00 8,00
Ogres 1.vidusskola 32 7 23 2,17 4,00 0,39 3,13 1,87 19,91
Ogres sākumskola 31 6 31 1,55 3,06 0,23 2,90 1,29 16,71
Ogresgala pamatskola 19 4 5 0,60 1,80 0,00 2,60 1,20 11,00
Olaines 1.vidusskolas struktūrvienība Olaines sākumskola 29 11 2 3,00 2,00 1,50 3,50 2,00 20,00
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola 25 4 18 1,72 2,17 0,33 2,22 0,44 13,33
Ozolnieku vidusskola 36 18 8 2,75 3,38 1,38 3,63 3,38 26,50
Pamatskola “Rīdze” 26 1 58 1,84 2,36 0,33 1,88 0,95 12,16
Pļavniekkalna sākumskola 36 10 22 3,41 3,82 2,05 3,68 2,64 24,14
Popes pamatskola 18 13 5 1,00 1,80 0,00 4,40 1,00 14,60
Privātā pamatskola “Gaismas tilts 97” 27 4 11 1,82 2,00 0,00 2,82 0,55 13,36
Privātā sākumskola “Namiņš” 28 28 1 2,00 2,00 0,00 5,00 3,00 28,00
Privātā vidusskola “Patnis” 24 1 18 1,61 2,28 0,06 2,22 0,67 11,83
Rēzeknes 5.vidusskola 23 2 13 1,92 1,31 0,62 1,85 0,92 10,92
Rēzeknes 6.vidusskola 27 13 11 2,36 3,27 0,36 4,00 0,55 18,82
Rēzeknes sākumskola 35 6 19 1,58 2,63 0,53 1,79 1,58 17,11
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 25 5 16 2,00 3,44 1,13 3,69 1,25 18,13
Rīgas 1. Kristīgā pamatskola 33 7 9 2,56 3,11 0,67 2,00 1,33 18,11
Rīgas 13.vidusskola 26 2 73 1,12 2,03 0,33 1,34 0,29 10,93
Rīgas 25.vidusskola 31 7 15 2,53 2,07 1,80 1,73 0,93 18,00
Rīgas 33. vidusskola 22 8 9 1,56 1,22 0,00 2,89 1,22 15,33
Rīgas 34.vidusskola 34 14 11 2,82 3,27 0,73 2,73 1,55 23,09
Rīgas 40.vidusskola 32 2 46 1,59 2,35 0,63 2,72 0,17 14,80
Rīgas 45. vidusskola 21 1 37 0,95 1,62 0,03 1,22 0,19 7,92
Rīgas 51.vidusskola 30 12 11 3,09 2,00 1,09 1,91 2,45 20,82
Rīgas 6.vidusskola 24 2 21 1,48 2,05 0,33 2,52 1,29 13,48
Rīgas 64. vidusskola 26 3 19 1,84 3,05 0,37 2,63 1,32 17,37
Rīgas 71. vidusskola 24 7 7 1,86 2,86 0,57 1,71 0,86 17,00
Rīgas 72. vidusskola 24 2 20 2,10 2,45 0,45 2,35 0,05 13,10
Rīgas 84.vidusskola 36 16 10 3,80 3,80 1,50 3,70 4,00 31,20
Rīgas 92.vidusskola 34 12 26 3,23 3,62 1,58 4,08 2,15 25,12
Rīgas Anniņmuižas vidusskola 30 3 16 1,44 2,06 0,19 2,19 0,56 13,56
Rīgas Centra humanitārā vidusskola 34 6 16 2,94 3,50 0,75 2,44 1,31 20,44
Rīgas Čiekurkalna pamatskola 32 19 3 3,67 3,00 2,33 2,67 1,33 23,67
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 18 0 7 0,57 2,29 0,14 2,29 0,14 9,57
Rīgas Hanzas vidusskola 28 9 11 1,45 1,91 0,18 3,36 2,45 16,82
Rīgas Igauņu pamatskola 27 8 23 2,95 3,57 0,64 1,65 1,93 19,39
Rīgas Imantas vidusskola 25 2 86 1,34 2,65 0,37 2,19 0,55 12,08
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola 27 4 15 1,87 3,20 0,20 2,73 0,67 14,47
Rīgas Klasiskā ģimnāzija 30 3 58 1,79 2,52 0,35 1,98 0,71 14,97
Rīgas Kultūru vidusskola 29 4 23 2,26 2,57 0,35 1,35 0,83 13,09
Rīgas Lietuviešu vidusskola 32 3 46 1,98 3,33 0,30 2,59 0,74 16,43
Rīgas Pļavnieku pamatskolas 32 7 13 2,54 3,31 0,46 3,08 1,69 17,54
Rīgas Rīnūžu vidusskola 23 1 76 0,93 1,87 0,08 1,49 0,28 9,91
Rīgas Teikas vidusskola 29 4 22 3,09 3,18 0,68 1,50 1,91 17,82
Rīgas Valda Zālīša sākumskola 31 1 57 2,26 2,81 0,37 1,61 1,02 14,63
Rīgas Ziepniekkalna vidusskola 28 8 36 1,89 3,22 0,42 2,97 1,83 16,56
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 28 20 15 2,27 3,27 1,40 3,47 0,00 22,93
Ropažu novada vidusskola 34 5 12 1,75 2,08 0,08 2,17 1,33 15,75
Rožupes pamatskola 29 29 1 4,00 4,00 2,00 4,00 3,00 29,00
Rudes sākumskola 18 13 3 0,33 2,00 0,67 4,33 0,00 16,33
Rudzātu vidusskola 18 3 6 1,33 1,67 0,17 0,67 0,00 10,00
Rūjienas vidusskola 22 12 5 1,00 2,60 1,20 3,80 0,00 18,00
Salacgrīvas vidusskola 20 3 9 1,56 1,89 0,11 1,89 0,44 11,22
Salas vidusskola 36 12 7 2,86 3,14 0,43 3,43 2,00 23,29
Salaspils 1.vidusskola 29 2 81 1,22 2,14 0,20 1,58 0,77 11,59
Saulkrastu vidusskola 29 6 39 1,87 2,38 0,03 3,49 1,46 15,97
Sākumskola “Taurenītis” 36 19 10 3,60 3,80 0,60 4,30 1,80 26,20
Siguldas 1.pamatskola 32 8 23 2,35 3,48 0,48 2,83 2,26 17,91
Siguldas pilsētas vidusskola 28 0 88 1,23 1,72 0,13 2,02 1,10 11,78
Siguldas Valsts ģimnāzija 24 9 3 1,33 2,33 1,00 3,67 1,33 15,00
Skrundas vidusskola 28 12 5 1,20 2,60 0,40 4,00 2,20 18,60
Smārdes pamatskola 23 23 1 4,00 4,00 0,00 4,00 3,00 23,00
Stendes pamatskola 24 10 5 1,80 2,20 1,40 2,60 1,00 15,40
Straupes pamatskola 36 31 4 3,50 3,50 3,00 4,25 3,50 33,75
Strenču novada vodusskola 9 1 12 0,33 1,00 0,00 0,33 0,00 4,00
Suntažu vidusskola 36 33 2 4,00 4,00 2,00 5,00 3,50 34,50
Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle 34 33 2 3,50 4,00 3,00 4,00 3,00 33,50
Š. Dubnova Rīgas ebreju vidusskola 16 13 4 2,00 3,50 1,00 1,00 3,00 14,50
Šķibes pamatskola 19 3 7 0,57 0,86 0,29 2,71 0,14 10,14
Špoģu vidusskola 26 21 6 4,00 3,67 0,50 3,17 0,33 23,00
Talsu sākumskola 30 15 19 3,05 3,67 1,31 2,64 1,58 21,63
Tirzas pamatskola 32 23 4 3,00 2,50 3,00 3,25 2,00 27,75
Tukuma 2. vidusskola 31 5 18 1,89 3,56 1,00 1,89 2,06 17,94
Tukuma 2.pamatskola 30 15 13 2,08 2,77 0,31 3,38 1,77 22,77
Tukuma E.Birznieka – Upīša 1. pamatskola 24 17 5 3,60 3,20 1,40 2,00 1,60 20,80
Vaiņodes vidusskola 30 14 3 2,67 3,00 0,33 3,33 0,00 20,00
Valmieras sākumskola 26 9 28 2,61 3,57 0,43 3,39 1,11 18,11
Valmieras Viestura vidusskola 33 7 29 2,43 3,28 0,76 4,00 2,00 21,28
Vandzenes pamatskola 21 20 2 1,50 2,00 0,00 5,00 2,00 20,50
Vecpiebalgas vidusskola 34 26 4 3,50 3,50 1,75 4,50 1,00 30,25
Vecumnieku vidusskola  24 7 11 1,09 1,91 0,45 2,91 0,64 12,91
Ventspils 2.vidusskola 25 8 19 1,58 3,42 0,68 3,05 0,74 17,05
Ventspils 6.vidusskola 32 3 43 1,12 2,19 0,12 2,60 0,47 13,19
Vilgāles pamatskola 20 5 7 0,86 3,14 0,29 2,00 0,57 11,00
Viļānu vidusskola 28 1 18 1,56 2,06 0,11 1,39 0,39 12,17
Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola 25 0 82 0,76 1,68 0,09 1,77 0,28 9,84
Ziemeļvalstu ģimnāzija 33 7 18 2,89 2,94 0,22 2,72 2,33 17,72
Zvejniekciema vidusskola 27 4 18 2,4 2,9 0,2 2,0 0,8 14,6
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem