Pārskats par “Tik vai… Cik?” 2016./17. m.g. 2. kārtu

Šogad konkursa otrajā kārtā piedalījās 3494 skolēni no 175 skolām, no visas Latvijas.

2. kārtā skolēniem risināšanai tika piedāvāti 8 uzdevumi, no kuriem pirmie četri bija testa uzdevumi ar vairākiem atbilžu variantiem (pareiza ir tikai viena atbilde). Pārējos uzdevumos skolēniem bija jāraksta ne tikai atbilde, bet arī savu spriedumu gaita, veiktās darbības un pārveidojumi. Darba izpildei paredzēta viena mācību stunda. Katram dalībniekam jau sākumā tiek piešķirti 4 punkti. Testa jautājumos par katru pareizu atbildi punkti tiek pieskaitīti, par nepareizu – atņemti. Ja uzdevumā neviena atbilde nav apvilkta, tad par to ir 0 punkti. Diagrammās attēlots, kā konkursa dalībnieki tikuši galā ar katru uzdevumu.

Apkopojot visus rezultātus, ir redzams, ka vislabāk skolēniem bija veicies ar 1., 2. un 6. uzdevumu.  Visgrūtākie bijuši 3. un 5. uzdevums.

Maksimālo punktu skaitu (33 punktus) ieguva tikai 3 skolēni. Sveicam viņus!

Skola Vārds Uzvārds
Liepājas 7.vidusskola Lidija Novik
Mežciema pamatskola Olivers Ligers
Privātā sākumskola “Vinnijs” Matīss Dzenis

Diagrammā apkopota informācija par to, cik skolēni ieguvuši attiecīgo punktu skaitu.

Tālāk publicētas visas dalībskolas, to skolēnu rezultātu vidējais aritmētiskais un dalībnieku skaits.

Skola Max Min Dalībnieku skaits Vidējais
        5.u. 6.u. 7.u. 8.u. Kopā
Aizkraukles novada vidusskola 22 6 27 0,7 1,7 2,5 2,4 13,7
Alūksnes novada vidusskola  17 4 9 1,1 1,7 1,3 2,7 10,8
Alūksnes pilsētas sākumskola  23,5 6,5 31 1,2 2,8 1,4 2,2 16,0
Amatas pamatskola  29 25 4 4,0 3,0 3,8 6,0 27,8
Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola  25 0 69 0,3 1,7 1,5 1,2 10,2
Andreja Upīša Skrīveru vidusskola  27,5 7 12 0,6 2,3 1,8 1,9 13,9
Āgenskalna sākumskola  25,5 6,5 17 0,4 1,9 1,8 3,3 17,6
Babītes vidusskola  27 7,5 25 2,6 2,7 2,6 2,5 18,4
Baložu vidusskola  25 0 21 0,3 1,6 1,2 2,1 12,9
Balvu pamatskola   26 9 38 0,4 2,2 1,6 1,2 12,9
Biķernieku pamatskola  29 20 2 2,0 3,0 4,0 3,5 24,5
Blomes pamatskola  31 23 2 4,0 3,0 1,0 5,0 27,0
Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola  26 0 8 1,5 3,0 1,7 2,4 11,1
Brocēnu vidusskola  29 4 19 0,2 0,9 1,8 1,2 10,4
Carnikavas pamatskola  26,5 6,5 22 1,3 2,2 1,6 2,3 13,9
Cesvaines vidusskola  29 15,5 6 2,4 2,3 3,0 4,6 20,9
Cēsu 1.pamatskola  30 3 45 0,8 2,2 1,1 2,1 11,8
Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola  28 11 14 0,9 2,2 1,9 3,6 16,3
Daudzeses pamatskola  27 8 8 2,4 3,0 3,3 3,6 19,8
Daugavpils 10.vidusskola  20 6,5 9 1,5 2,8 0,9 1,3 12,7
Daugavpils 12.vidusskola  23,5 11 12 1,3 3,0 3,0 3,4 15,7
Daugavpils 13.vidusskola  26 4 14 0,9 1,9 1,9 1,4 13,7
Daugavpils 15. vidusskola  31 12,5 14 2,1 2,6 3,4 3,3 22,8
Daugavpils 3.vidusskola  28,5 11,5 17 2,0 2,5 2,9 2,8 18,9
Daugavpils 9. vidusskola  29 0 13 2,6 2,7 1,5 3,5 18,6
Daugavpils Krievu vidusskola-licejs  28 11 18 2,6 2,9 1,6 3,9 19,4
Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola  24 24 1 2,5 3,0 4,0 2,5 24,0
Daugavpils Saskaņas pamatskola  26 8 15 0,5 2,4 2,2 2,2 14,6
Daugavpils Vienības pamatskola  23 6 14 0,8 2,2 1,1 2,2 12,4
Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola  14 1 11 0,3 1,1 0,0 0,5 6,7
Dobeles 1. vidusskola  27 12 14 2,7 2,8 1,0 3,6 20,9
Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola  32,5 4 23 0,7 2,0 1,0 1,5 11,9
Dricānu vidusskola  20 20 1 0,5 3,0 4,0 0,5 20,0
Druvas vidusskola  18,5 2 17 0,8 2,0 1,4 1,2 11,4
Dzelzavas pamatskola  29 11 6 1,4 2,7 2,7 4,0 20,4
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola  26,5 0,5 20 1,3 1,8 1,8 1,8 14,1
Galgauskas pamatskola  19 6 6 0,7 0,8 1,4 1,4 8,9
Grobiņas pagasta sākumskola  7 0 5 0,0 0,4 0,4 0,8 3,2
Grobiņas sākumskola  26 1,5 60 0,9 1,4 2,3 1,1 11,1
Gulbenes 2.vidusskola  25 7,5 20 0,7 2,0 0,5 2,0 12,5
Gulbenes vidusskola  21,5 0,5 39 0,3 1,7 0,3 1,3 9,0
Gulbīša vidusskola  13,5 4 9 0,1 1,8 0,3 0,3 8,2
Igauņu pamatskola  24 2,5 34 0,0 2,0 1,3 2,6 11,9
Iļģuciema vidusskola  23 7 16 0,6 2,3 0,6 2,2 13,6
J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskola  16 0 15 0,3 1,8 0,5 1,3 9,2
Jaunmārupes pamatskola  27 1,5 71 0,1 1,9 0,9 1,3 10,1
Jaunogres vidusskola  21 4 24 0,4 2,2 0,9 1,3 11,3
Jaunsilavas pamatskola  19,5 0,5 10 0,0 1,5 1,0 0,9 8,2
Jelgavas 2.pamatskola  21 1,5 20 0,2 2,3 0,3 1,6 13,8
Jelgavas 3.sākumskola  22 10 17 0,8 1,8 0,8 2,0 14,1
Jelgavas 4.sākumskola  30 12 23 1,0 2,6 3,3 1,8 17,3
Jelgavas 5.vidusskola  28 8 14 2,1 2,7 1,9 2,1 21,1
Jelgavas 6.vidusskola  23,5 0,5 33 0,2 1,6 0,2 0,9 8,0
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola  22 7 21 0,5 2,7 1,9 1,6 15,5
Jēkabpils 2.vidusskola  21 8,5 8 1,6 2,4 1,3 1,3 14,3
Jēkabpils pamatskola  27,5 6,5 37 0,5 2,6 1,9 2,1 16,1
Jumpravas vidusskola  25,5 2,5 9 1,0 2,1 0,8 2,3 12,5
Jūrmalas Alternatīvā skola  26 5 18 2,6 2,2 3,4 2,3 18,7
Jūrmalas sākumskola”Atvase”  25 9 27 0,5 2,7 1,1 3,9 15,0
Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola  25 9 9 1,5 2,8 2,4 2,4 16,3
Krimuldas vidusskola  22,5 8 14 0,4 2,1 0,4 1,8 14,8
Krotes Kronvalda Ata pamatskola  13 5 4 0,0 1,3 0,5 0,8 7,5
Ķeguma komercnovirziena vidusskola  27 3 15 0,1 1,1 1,4 1,9 11,2
Ķekavas vidusskola  24,25 9,25 13 0,5 2,4 3,5 2,4 16,7
Lapmežciema pamatskola  25 9,5 7 1,4 1,7 1,4 1,9 15,5
Lejasciema vidusskola  20,5 9 3 1,0 2,3 1,0 1,5 15,2
Lēdmane pamatskola  22 8 6 1,5 3,0 3,3 1,8 14,3
Lielvārdes Pamatskola  22,5 0 30 0,1 1,9 1,1 1,4 9,4
Liepājas 3.pamatskola  29 8 10 2,0 2,7 1,3 4,0 19,2
Liepājas 7.vidusskola  33 8,5 11 1,9 2,5 2,4 5,1 22,2
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola  21 6,5 14 0,8 2,3 1,3 2,5 14,3
Liepājas Centra sākumskola  29 4 27 1,8 3,0 2,0 3,8 13,6
Liepājas Katoļu pamatskola  26,5 16 3 0,7 3,0 4,0 1,3 21,0
Limbažu sākumskola  27,5 8 15 2,1 2,6 2,9 3,0 15,4
Lībagu sākumskola  30 7 9 4,0 3,0 2,7 4,9 20,9
Līvānu 1. vidusskola  24,5 6,5 13 1,2 2,2 1,8 1,9 13,6
Līvu pamatskola  9 3 4 1,8 0,9 0,5 1,8 5,9
Lubānas vidusskola  14 12 2 0,0 3,0 0,0 2,0 13,0
Ludzas pilsētas ģimnāzija  32 6 16 0,7 1,7 2,6 4,0 19,2
Majoru vidusskola  25 4 20 1,6 2,0 2,9 3,6 12,7
Mārupes pamatskola  26,5 0 57 1,4 1,7 1,0 2,2 11,7
Mārupes vidusskola  29 5 49 1,4 2,6 2,0 2,4 16,6
Māteru Jura Kazdangas pamatskola  14,5 14,5 1 2,5 3,0 0,0 1,0 14,5
Mežciema pamatskola  33 10 10 2,4 2,8 3,7 4,3 24,0
Mežvidu pamatskola  31 21 2 2,0 3,0 2,0 3,0 26,0
Murmastienes pamatskola  26,5 2 5 0,2 1,5 1,2 1,9 12,8
O. Kalpaka Liepājas 15. vsk.  17 6 7 0,0 2,6 0,0 1,9 10,1
O.Kalpaka 15.vidusskola  23 15 6 1,2 3,0 1,7 4,3 19,5
Ogres 1.vidusskola  28 4,5 46 0,7 2,7 1,4 1,6 14,7
Ogres sākumskola  28 10 25 1,7 2,6 2,0 2,0 17,2
Olaines 1.vidusskola  21 0,5 18 0,1 1,1 1,3 0,7 10,5
Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskola  31 1 23 1,8 1,7 0,9 3,5 13,7
Ozolnieku vidusskola  30,5 11 13 3,1 1,9 2,5 3,0 19,7
Pededzes pamatskola  13 5 11 0,8 1,2 0,2 1,8 8,7
Pļavniekkalna sākumskola  25 11 9 1,8 2,8 0,9 2,7 14,9
Popes pamatskola  24 2,5 5 0,9 2,7 2,6 0,7 13,3
Preiļu 1.pamatskola  29 0 51 0,5 1,5 1,5 1,3 9,5
Priekuļu vidusskola  26 10 22 0,9 2,6 2,2 3,4 15,5
Privātā sākumskola “Vinnijs”  33 15 7 4,0 2,0 2,1 4,4 23,9
Privātā vidusskola “Patnis”  27,5 14 10 1,4 2,6 3,0 3,7 19,0
Rekavas vidusskola  23,5 9 4 2,3 1,8 2,4 1,8 16,1
Rēzeknes 6.vidusskola  20,5 5 23 0,4 2,1 1,2 1,4 10,7
Rēzeknes sākumskola  25 0 21 0,3 2,1 0,9 1,9 12,4
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija  27 12 18 2,4 2,5 2,8 1,9 17,5
Rēznas pamatskola  23,5 23,5 1 2,5 3,0 2,0 4,0 23,5
Rīgas 13.vidusskola  24,5 2 74 0,3 2,5 0,6 1,6 11,5
Rīgas 25.vidusskola  29 8 26 0,8 2,6 1,5 3,8 17,1
Rīgas 33. vidusskola  22 6 8 0,8 1,9 0,4 1,5 14,1
Rīgas 34.vidusskola  27 8 23 1,0 2,4 2,3 2,7 16,4
Rīgas 45. vidusskola  21,5 7 27 0,5 2,4 1,1 1,3 13,8
Rīgas 51.vidusskola  30 7 7 2,3 3,0 2,6 2,9 20,1
Rīgas 6.vidusskola  23 0,5 44 0,2 2,0 1,0 1,3 11,3
Rīgas 64. vidusskola  29,5 6 11 1,2 2,3 2,5 4,6 19,1
Rīgas 71. vidusskola  26 3,5 16 1,1 2,5 0,6 2,0 13,9
Rīgas 72. vidusskola  25 10 14 0,8 2,6 2,3 2,1 16,6
Rīgas 84.vidusskola  29 16 14 2,0 2,9 2,9 3,4 21,6
Rīgas 85.vidusskola  22 10,5 23 0,2 2,6 2,1 1,6 16,2
Rīgas 94.vidusskola  29 2,5 39 0,3 2,1 1,2 2,0 12,6
Rīgas Angļu ģimnāzija  27,5 2 37 1,1 1,9 1,6 2,4 14,1
Rīgas Anniņmuižas vidusskola  31 5 29 0,7 2,3 1,4 2,4 15,7
Rīgas Franču licejs  32 4 81 1,2 2,3 0,9 2,9 13,4
Rīgas Hanzas vidusskola  22,5 4 46 1,2 2,4 1,7 1,2 10,8
Rīgas Imantas Vidusskola  24 0 69 0,3 1,7 0,8 1,1 10,9
Rīgas Jāņa Poruka vidusskola  28 0,5 32 1,1 2,3 1,3 1,5 11,6
Rīgas Klasiskā ģimnāzija  24 7 53 0,5 2,8 0,6 2,1 14,3
Rīgas Kristīgā vidusskola  27 14 5 2,2 2,4 3,2 4,4 22,0
Rīgas Kultūru vidusskola  23,5 0 69 0,1 1,7 0,8 1,1 9,8
Rīgas Lietuviešu vidusskola  29 5 36 0,8 2,1 0,6 2,1 11,8
Rīgas Pļavnieku pamatskola  25 0 28 0,5 1,9 0,5 1,1 10,6
Rīgas Starptautiskā skola  32 32 1 4,0 3,0 3,0 6,0 32,0
Rīgas Valda Zālīša sākumskola  24 3 73 0,2 2,0 1,2 1,5 13,0
Rīgas Ziepniekkalna sākumskola  23 5 19 0,5 2,5 0,8 2,2 12,4
Rīgas Zolitūdes ģimnāzija  31 19 25 2,3 2,9 3,0 3,1 23,5
Rožupes pamatskola  20 20 1 0,0 3,0 4,0 5,0 20,0
Rucavas pamatskola  29 12,5 6 2,6 2,4 1,7 3,6 19,1
Rudes pamatskola  12 10 2 0,3 2,5 3,5 0,8 11,0
Rušonas pamatskola  19 14 3 1,7 3,0 3,0 1,7 17,3
Rūjienas vidusskola  22 2 30 0,4 1,5 1,6 1,1 10,9
Salaspils 1.vidusskola  20,5 0 47 0,3 2,1 0,6 0,9 9,1
Saulkrastu vidusskola  27 3,5 39 1,3 1,8 2,0 2,1 13,7
Sākumskola “Taurenītis”  31 19 7 3,7 2,9 3,7 3,4 23,0
Siguldas 1. pamatskola  25 8 31 0,7 2,3 1,6 2,1 14,6
Siguldas pilsētas vidusskola  24,5 2 79 1,0 1,8 1,7 1,6 12,9
Sikšņu pamatskola  20 7 5 0,6 1,1 3,0 1,9 10,8
Smārdes pamatskola  24,5 2 11 0,5 1,4 2,4 1,8 13,0
Strenču novada vidusskola  20,5 4 7 0,5 1,9 2,8 0,8 11,5
Suntažu vidusskolas Lauberes filiāle  28 17 5 3,8 2,8 3,5 2,4 23,4
Š.Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola  17 4 20 0,7 2,0 0,3 1,9 10,5
Šķibes pamatskola  10,5 4 5 0,0 1,1 0,2 0,9 7,0
Špoģu vidusskola  20 1 15 0,3 1,5 1,7 2,2 10,7
Talsu 2. vidusskola  21 0 54 1,5 1,9 1,7 0,7 8,2
Talsu pamatskola  16 6 7 0,0 1,7 1,7 1,1 9,7
Tirzas pamatskola  22 22 3 4,0 3,0 1,0 2,0 22,0
Tukuma 2. vidusskola  24,5 5 16 0,8 2,3 1,2 1,6 12,8
Tukuma 2.pamatskola  31,5 14 10 0,6 2,9 2,8 3,1 19,1
Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola  19,5 10 10 0,3 2,5 1,1 2,6 15,0
Vaboles vidusskola  15 8,5 7 0,4 2,4 2,1 1,8 11,3
Valmieras Pārgaujas sākumskola  25 9 11 1,0 2,4 1,6 3,5 15,5
Valmieras sākumskola  28 8,5 20 1,8 2,6 2,2 3,5 18,4
Valmieras Viestura vidusskola  30 5,5 29 2,0 2,5 2,6 2,4 17,3
Vangažu vidusskola  26 1 37 1,4 2,5 2,9 2,1 12,0
Varakļānu vidusskola  27 4 27 0,5 1,7 1,0 1,5 15,1
Vecpiebalgas vidusskola  23,5 15,5 6 2,5 2,3 2,1 5,2 20,8
Vecumnieku vidusskola  16 6 10 0,0 2,2 0,4 2,3 11,4
Ventspils 3.vidusskola   19,5 0 32 0,4 1,9 0,7 1,1 9,4
Ventspils 6. vidusskola  31,5 1,5 48 0,9 1,9 1,4 1,5 11,2
Ventspils Centra sākumskola  27 17 19 2,5 2,8 2,9 3,8 22,6
Vidagas Sikšņu pamatskola  19 19 3 1,3 2,0 3,0 3,7 19,0
Viduču pamatskola  18,5 12 5 2,0 1,5 2,6 2,5 16,6
Vilgāles pamatskola  7,5 2 4 0,0 1,5 1,1 0,4 5,0
Viļakas pamatskola  13,5 8,5 6 0,4 2,7 0,7 1,4 9,8
Viļānu vidusskola  28 12 11 2,9 2,3 2,2 3,2 16,5
Zaķumuižas pamatskola  27 7,5 15 4,0 2,1 3,4 2,9 20,7
Ziemeļvalstu ģimnāzija  23,5 2,5 21 0,7 2,2 0,9 1,6 12,8
Zvejniekciema vidusskola  24 8,5 18 0,0 1,7 2,7 2,5 14,4

 

 

 

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem