TVC 4. kārta 2018./19. m.g.

Dalībnieku izvēles kritēriji

Dalībai matemātikas olimpiādes “Tik vai… Cik?” 4. kārtā tika izvirzīti skolēni, kas atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

1. pirmajās trīs kārtās kopvērtējumā iegūti vismaz 63 punkti;
2. vismaz vienā no kārtām iegūts maksimālais vērtējums;
3. no katras skolas tiek izvirzīts vismaz viens dalībnieks ar vislabāko rezultātu.

Norises kārtība

Skolēniem risināšanai tiks piedāvātas darba lapas ar uzdevumiem (līdzīgi kā 3. kārtā). Visiem uzdevumiem atbildes un risinājumi jāraksta uz tām pašām darba lapām. Visos uzdevumos jāparāda pilns risinājums vai spriedumu gaita. Skolēni drīkst izmantot tikai rakstāmpiederumus (pildspalvu, zīmuli, dzēšgumiju, lineālu, krāsu zīmuļus).

Risināšanai paredzētais laiks ir 2 stundas (120 minūtes).

Visus 4. kārtas darbus labos konkursa rīkotāji LU A. Liepas NMS.

Uz 4. kārtu uzaicinātie dalībnieki

Dati daļēji tika apkopoti automātiski, tāpēc pārbaudiet, vai nav ieviesusies kāda kļūda!

Automātiski apkopojot datus bija ļoti svarīgi, lai visās kārtās skolēnu dati pilnībā sakristu (biežāk pieļautās kļūdas: vārda un uzvārda ailes sajauktas vietām; katrā kārtā citādāks uzvārds; dažās kārtās skolēnam ir viens vārds,  dažās – divi; atstarpe pirms uzvārda u.tml.)

Norises vietas un laiki: [PDF] (Uzmanību – mainīta norises diena un laiks Siguldas pilsētas vidusskolā; norises vietas adrese Rīgas 40. vidusskolai!) Visās norises vietās vēlams ierasties ~30 min. pirms norādītā risināšanas sākuma laika.

Uzaicinātie skolēni un skolu sadalījums pa norises vietām: [XLSX] . Ja gadījumā uz citu (ne mūsu norādīto) norises vietu ir vieglāk nokļūt, tad rakstiet uz nms@lu.lv.

Tām skolām, kuru skolēniem 4. kārtas darbi nepieciešami krievu valodā, jāsazinās ar attiecīgās norises vietas kontaktpersonu un jānorāda šo skolēnu skaits.

 

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem