Apbalvojumi

A.Kronvalds

Ata Kronvalda prēmiju ik gadu piešķir zinātniekiem, speciālistiem, pedagogiem, studentiem par ievērojamu ieguldījumu talantīgāko skolēnu apzināšanā un izglītošanā, skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā.
Ata Kronvalda prēmija dibināta 1988. gadā, tā ietver Diplomu un medaļu ar Ata Kronvalda portretu (māksliniece Elita Viliama), naudas prēmiju.

Zemāk nosaukti visi Ata Kronvalda prēmijas laureāti, kas saistīti ar matemātikas padziļinātu mācīšanu Latvijā. (Iekavās norādīts, kurā gadā prēmija piešķirta.)

Agnis Andžāns (1989, 1992) LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas un Profesora Cipariņa kluba vadītājs

Andrejs Cibulis (1993) Laikraksta “Izglītība” matemātisko rubriku “Pentamino” un “Pasmaidīsim!” vadītājs

Alfrēds Grava (1994) Rīgas 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs
Mārīte Seile (1994) Preiļu 1. vidusskolas matemātikas skolotāja

Dainis Kriķis (1995) Rīgas 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs

Ināra Akmene (1997) Latvijas IZM olimpiāžu darba organizatore
Jānis Cepītis (1997) LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents

Ella Detlova (1998) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
Julita Kluša (1998) LU A. Liepas NMS programmēšanas inženiere

Maija Balode (1999) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
Aivars Bērziņš (1999) LU Fizikas un matemātikas fakultātes docents
Guntis Vasiļevskis (1999) IZM departamenta direktors
Aivars Žogla (1999) Ugāles vidusskolas skolotājs

Mārtiņš Opmanis (2000) LU Matemātikas un informātikas institūta inženieris-programmētājs
Līga Ramāna 2000)LU lektore
Imants Strazdiņš (2000) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotājs

Viktors Gluhovs (2001) Rīgas 40. vidusskolas matemātikas skolotājs
Juris Smotrovs (2001) LU Matemātikas un informātikas institūta pētnieks

Jānis Endele (2002) Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors
Zinta Skrastiņa (2002) Valmieras ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Gunta Ozoliņa (2003) Neretas vidusskolas matemātikas skolotāja, direktora vietniece audzināšanas darbā
Biruta Šķēle (2003) Rīgas Franču liceja fizikas un matemātikas skolotāja

Dace Andžāne (2004) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Kristīne Ševčenko (2006) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja
Aija Vasiļevska (2006) Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Benedikts Johannessons (2007) Islandes Matemātikas biedrības prezidents
Pēteris Zariņš (2007) Siguldas Valsts ģimnāzijas matemātikas un informātikas skolotājs

Dace Bonka (2008) LU Fizikas un matemātikas fakultātes A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas zinātniskā asistente
Ārija Viļuma (2008) Smiltenes ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Sarmīte Vilcāne (2009) Jēkabpils Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Olga Sheremet (2010) Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas matemātikas skolotāja

Mārīte Eglīte (2011) Baldones vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja

Rihards Opmanis (2012) Latvijas Universitātes Datorikas fakultātes pasniedzējs un pētnieks
Aļesja Šapkova (2012) Daugavpils Saskaņas pamatskolas matemātikas skolotāja

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem