Izlases nodarbības

Izlases nodarbības notiek attālināti.

Lai pieteiktos nodarbībai, uz nms@lu.lv atsūtiet vēstuli ar norādi “Izlases nodarbības” un norādiet savu vārdu, uzvārdu, skolu, klasi un grupu “Juniori” vai “Seniori”.
Tā kā tiešsaistē katrā grupā var pieslēgties līdz 100 dalībniekiem, tad, ja pieteikumu skaits pārsniegs 100,  priekšroka dalībai nodarbībās tiks dota 2019./2020. mācību gada Valsts matemātikas olimpiādes 3. posma laureātiem (skat. sarakstu).

Nodarbības sākums plkst. 11:00.

Izlases kandidātu nodarbības matemātikā ir nodarbības vidusskolas klašu skolēniem piecās nozarēs: ģeometrijā, skaitļu teorijā, kombinatorikā, algebrā un matemātiskās analīzes elementos. Nodarbības tiek rīkotas katru gadu reizi nedēļā, sestdienās, no septembra līdz aprīlim ar mērķi sagatavot Latvijas skolēnu komandu startiem starptautiskajās matemātikas sacensībās.
Šīs nodarbības apmeklēt tiek uzaicināti skolēni, kas tiek noteikti, pamatojoties uz sasniegumiem iepriekšējo gadu matemātikas olimpiādēs.

2. semestris

Datums “Juniori” MS Teams
“Seniori” ZOOM
 16.01. Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
Kombinatorika (Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
mājas darbs
 23.01. Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
Kombinatorika (Filips Jeļisejevs) 
 30.01.   Skaitļu teorija (Kalvis Apsītis) Skaitļu teorija (Artem Ubaidullaev)
teorija
 6.02.  Kombinatorika (Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
 13.02.  Kombinatorika (Filips Jeļisejevs) Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
 20.02. Algebra (Juris Smotrovs)   Skaitļu teorija (Artem Ubaidullaev)
27.02. Algebra (Juris Smotrovs)  Skaitļu teorija (Artem Ubaidullaev)
teorija
 6.03.  Ģeometrija (Pārsla Esmeralda Sietiņa) Algebra (Juris Smotrovs) 
 13.03. Nenotiek (pēc Valsts olimpiādes)
 20.03. Nenotiek (skolēnu brīvlaiks)
 27.03.   Skaitļu teorija (Kalvis Apsītis) Ģeometrija (Ilze Ošiņa)
teorija un mājas darbs
 3.04. Nenotiek (Lieldienas)
 10.04.  Ģeometrija (Pārsla Esmeralda Sietiņa) Algebra (Juris Smotrovs) 
 17.04.   Skaitļu teorija (Kalvis Apsītis) Ģeometrija (Ilze Ošiņa)
teorija un uzdevumi

1. semestris

Datums “Juniori”
“Seniori”
 10.10.  Skaitļu teorija (Kalvis Apsītis)
mājas darbs
 Kombinatorika (Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
mājas darbs
 17.10.,    18.10. Atlase sacensībām Baltic Way 2020  
 31.10. Algebra (Juris Smotrovs) Kombinatorika (Filips Jeļisejevs) 
 7.11.  Ģeometrija (Pārsla Esmeralda Sietiņa) Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
 14.11. Skaitļu teorija (Kalvis Apsītis)
mājas darbs
 Nenotiek!
 21.11. Kombinatorika (Filips Jeļisejevs)
uzdevumi I
uzdevumi II
Algebra (Juris Smotrovs) 
 28.11. Ģeometrija (Pārsla Esmeralda Sietiņa) Skaitļu teorija (Artem Ubaidullaev)
 5.12. Analīze (Māris Valdats)
uzdevumi
Skaitļu teorija (Artem Ubaidullaev)
 12.12. Algebra (Juris Smotrovs) Analīze (Māris Valdats)

 

Gatavošanās starptautiskām sacensībām

Treniņuzdevumi [pdf] – termiņš 8. marts

 

IMO 2020 kandidātu treniņuzdevumi (risināt un iesūtīt risinājumus drīkst arī citi interesenti)

1. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
2. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
3. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
4. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
5. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
6. mājas darbs uzdevumiatrisinājumi
7. mājas darbs uzdevumi atrisinājumi
8. mājas darbs – risinājumus sūtīt Jevgēnijam Vihrovam (jevgenijs.vihrovs@lu.lv)

Skolēnu kopējie rezultāti:

  • Ilmārs Štolcers – 169 punkti,
  • Kims Georgs Pavlovs – 98 punkti,
  • Rolands Lopatko – 52 punkti,
  • Jānis Pudāns – 28 punkti,
  • Ingus Smotrovs – 14 punkti.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kopā
1. darbs                  
Rolands Lopatko 7 7 n n 7 3 7 7 38
Jānis Pudāns 6 6 n 3 n 6 n 7 28
Ilmārs Štolcers n n 7 7 7 3 n 7 31
2. darbs                  
 Kims Georgs Pavlovs  7  7 n  n 7  n 7  6  34
 Ilmārs Štolcers  7 7 7 5 7 7 7 7  54
 3. darbs                  
 Rolands Lopatko  7 n 7 n          14
 Kims Georgs Pavlovs 7 7 n n         14
 Ilmārs Štolcers 7 7 n n         14
 4. darbs                  
Kims Georgs Pavlovs n n 7 7         14
Ilmārs Štolcers n n 7 7         14
 5. darbs                  
Kims Georgs Pavlovs 7 7 2 n         16
Ilmārs Štolcers 7 7 7 n         21
 6. darbs                  
Ingus Smotrovs n n n 7          7
Ilmārs Štolcers n 7 7 n         14
7. darbs                  
Ingus Smotrovs n n n 7          7
Ilmārs Štolcers 7 n n n          7
8. darbs                  
 Kims Georgs Pavlovs 7 6 7 n          20
 Ilmārs Štolcers  7 n 7 n          14

IMO 2020 notiks tiešsaistē 21.-22. septembrī.
 

 

Nodarbību saraksts 2019./2020. m.g.

“Juniori” – skolēni, kuri nodarbības apmeklē pirmo gadu; “Seniori” – skolēni, kuri jau ir apmeklējuši nodarbības iepriekšējos mācību gados. Skolēns pats izvēls, kura grupa viņam ir atbilstošāka.

Pamatojoties uz LU A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas rīcībā esošo informāciju par Latvijas labākajiem jaunajiem matemātiķiem, uz Izlases nodarbībām vai atlases sacensībām Baltijas ceļš 2019 tiek aicināti šādi skolēni (skat. sarakstu).

Senioru nodarbībai ir divas daļas – “tematiskā” daļa (~2 stundas) un “praktiskā” daļa (~2 stundas), kur tiek analizēti un risināti iepriekš publicētie uzdevumi. Nedēļu pirms nodarbības tiek publicēti uzdevumi, kuru risinājumi ir jāiesniedz nodarbības vadītājam. Par katru mājas darbu skolēns var saņemt 10 punktus. Skolēnu rezultāti pieejami šeit.

2. semestris

Datums “Juniori” 14. aud.
“Seniori” 18. aud.
18.01.  Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
Grafi
Algebra
(Juris Smotrovs) 
25.01.  Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
Skaitīšanas uzdevumi
 Algebra
(Juris Smotrovs)
uzdevumi
01.02.  Ģeometrija
(Pārsla Esmeralda Sietiņa)
Analīze
(Māris Valdats) 
08.02. Algebra
(Juris Smotrovs) 
 Analīze
(Māris Valdats)
uzdevumi
 15.02.  Analīze
(Māris Valdats)
Skaitļu teorija
(Artjoms Ubaidulajevs)
uzdevumi
 22.02.  Analīze
(Māris Valdats)
 Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
Invarianti
 29.02. Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis) 
 Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
uzdevumi 1
 07.03. Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis) 
 Skaitļu teorija
(Artjoms Ubaidulajevs)
 14.03. Nenotiek (pēc Valsts olimpiādes)  
 21.03.   Nenotiek (skolēnu brīvlaiks)
 28.03. Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis) 
Ģeometrija
(Jevgēnijs Vihrovs) 
Materiāls (izlasīt līdz 35. lpp)
uzdevumi
atrisinājumi
 04.04. Ģeometrija
(Pārsla Esmeralda Sietiņa)
teorija
uzdevumi
Ģeometrija
(Jevgēnijs Vihrovs)
Materiāls (izlasīt Convex Hull sadaļu)
uzdevumi
atrisinājumi
11.04. Nenotiek (Lieldienas)
18.04. Algebra
(Juris Smotrovs) 
Skaitļu teorija
(Artjoms Ubaidulajevs) 
teorija

1. semestris

Datums “Juniori” 14. aud.
“Seniori” 18. aud.
 14.09. Ievadnodarbība
 21.09. Atlase Baltijas ceļam
 22.09. Atlase Baltijas ceļam
 28.09.  Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis)
Algebra
(Juris Smotrovs)
uzdevumi
 05.10. Analīze
(Māris Valdats)
uzdevumi
Algebra
(Juris Smotrovs)
uzdevumi
 12.10.  Analīze
(Māris Valdats)
Komandu treniņolimpiāde
(Māris Valdats) 
 19.10.  Ģeometrija
(Ilze Ošiņa,
Pārsla Esmeralda Sietiņa)
Ģeometrija
(Jevgēnijs Vihrovs)
uzdevumi
 26.10.   Nenotiek (skolēnu brīvlaiks)
 2.11. Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
uzdevumi
Analīze
(Māris Valdats)  
 9.11.  Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
Analīze
(Māris Valdats) 
uzdevumi
Ierobežotas virknes
 16.11. Algebra
(Juris Smotrovs) 
 Ģeometrija
(Jevgēnijs Vihrovs)
uzdevumi
 23.11. Algebra
(Juris Smotrovs) 
 Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
Indukcija
uzdevumi
30.11. Ģeometrija
(Ilze Ošiņa,
Pārsla Esmeralda Sietiņa) 
 Kombinatorika
(Filips Jeļisejevs)
uzdevumi
7.12. Analīze
(Māris Valdats)  
Skaitļu teorija
(Artjoms Ubaidulajevs)
Teorija
uzdevumi
14.12. Skaitļu teorija
(Kalvis Apsītis) 
Skaitļu teorija
(Artjoms Ubaidulajevs) 
Teorija
uzdevumi

Mācību materiāli

Materiāli kombinatorikā

Materiāli analīzē

Materiāli skaitļu teorijā

Materiāli algebrā (pie J. Smotrova)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem