JMK rezultāti 00./01. m.g.

1.vieta

Ilja Bočarnikovs (6.klase; Rēzeknes 2.vidusskola)
Mārtiņš Spriņģis (7.klase; Rudzātu vidusskola)

2.vieta

Madara Rudzāte (7.klase; Rudzātu vidusskola)
Laura Gleizde (6.klase; Nautrēnu vidusskola)
Sarmīte Lele (7.klase; Vītolu pamatskola)
Dainis un Gunta Romāni (Ludzas pilsētas ģimnāzija)
Kokneses vidusskolas matemātikas pulciņš “Sigma”

3.vieta

Olga Andrejeva (7.klase; Kārsavas 2.vidusskola)
Kristaps Baumanis (6.klase; Rīgas 94.vidusskola)
Anna Brālīte (6.klase; Jēkabpils Valsts ģimnāzija)
Zane Juste (7.klase; Dekšāru pamatskola)
Linda Linuža (6.klase; Vītolu pamatskola)
Guntars Pudāns (7.klase; Jēkabpils 3.vidusskola)
Dainis Rumjancevs (5.klase; Daugavpils 12.vidusskola)
Judīte Strode (5.klase; Vītolu pamatskola)
Marina Timošenko (6.klase; Preiļu 1.pamatskola)
Andris Žogota (7.klase; Nautrēnu vidusskola)

Atzinība

Dace Sorokina (6.klase; Vītolu pamatskola)
Guntis Sosins (7.klase; Nautrēnu vidusskola)
Andris Ločmelis (6.klase; Briežuciema pamatskola)
Juris Lapiduss (7.klase; Ludzas pilsētas ģimnāzija)
Aleksandrs Grečuha (7.klase; Jēkabpils Valsts ģimnāzija)
Anete Raslava (7.klase; Siguldas Valsts ģimnāzija)
Jānis Barkāns, Lauris Teilāns, Ivita Utināne (6.klase; Viļānu vidusskola)

 

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem