JMK

  1. Jauno matemātiķu konkurss (JMK) ir neklātienes matemātikas konkurss skolēniem līdz 7. klasei ieskaitot. JMK var uzskatīt arī par zināma veida „iesildīšanos” pirms dalības konkursā Profesora Cipariņa klubs.
  2. Mācību gada laikā tiek rīkotas 5 kārtas, katrā kārtā risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi. Katra uzdevuma atrisinājums tiek vērtēts ar 0-5 punktiem.
  3. Uzdevumi, atrsinājumi un skolēnu rezultāti tiek publicēti LU A.Liepas NMS mājas lapā.
  4. Iepriekšēja pieteikšanās konkursam nav nepieciešama.
  5. Piedalīties drīkst sākot no jebkuras kārtas, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās kārtās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
  6. Konkursā var piedalīties gan individuāli risinātāji, gan komandas. Katrs skolēns drīkst piedalīties vai nu tikai individuāli, vai komandā.
  7. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki. Komandā drīkst būt dažādu klašu skolēni. Komanda sev izvēlas nosaukumu, kuru mācību gada laikā nemaina.
  8. Katram uzdevumam drīkst iesūtīt ne vairāk kā vienu risinājuma variantu.
  9. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet pilns uzdevuma risinājums.
  10. Darbā pirmajā lappusē  jānorāda
   1. individuāliem risinātājiem: savs vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (-i) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu), telefons (ieteicams), kā arī konkursa nosaukums un konkursa kārta. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs: [docx]
   2. komandām: komandas nosaukums, katra dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (-i) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu) un viens komandas kontakttelefons. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs: [docx]
  11. Darbus var sūtīt
   1. elektroniski uz e-pastu nms@lu.lv, ar tematu: JMK;
   2. pa pastu uz adresi

    Jauno matemātiķu konkurss
    LU A. Liepas NMS
    Jelgavas iela 3, 531. telpa
    Rīga
    LV-1004

  12. Norādītais konkursa darbu iesūtīšanas termiņš ir pēdējā diena pasta zīmogam, ja darbs tiek sūtīts pa pastu, un pēdējā diena, kad konkursa darbu var iesūtīt elektroniski.
  13. Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā komandas darbā.
  14. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.
  15. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā.

Save

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem