JMK

Latgale vienmēr bijusi ekonomiski vājāk attīstīta nekā pārējie Latvijas novadi. Tas ir saistīts gan ar tās ģeogrāfiski ne pārāk izdevīgo novietojumu, gan arī vēsturiski tai nācies atrasties vairāku kungu varā un nav bijušas iespējas attīstīties patstāvīgi. Kad 90-to gadu sākumā Latvija ieguva neatkarību un sākās ekonomiskā krīze, tā īpaši smagi skāra tieši Latgali. Prese kļuva dārgāka un arī avīze “LaBA”, kura tolaik publicēja „Profesora Cipariņa kluba” (PCK) nodarbību uzdevumus, daudziem skolēniem vairs nebija pieejama. Laukos parasti abonēja vienīgi rajona laikrakstus.

Tā kā PCK uzdevumi nav pārāk viegli, un jaunāku klašu skolēniem tie parasti nav pa spēkam, tad 1991. gadā Preiļu 1. vidusskolas matemātikas skolotājai Mārītei Seilei radās ideja organizēt kādu vietēja mēroga konkursu, līdzīgu PCK.

Šie bija galvenie iemesli, kāpēc radās ideja par „Jauno matemātiķu konkursu” (JMK). Ļoti būtisks šī konkursa tapšanas apstāklis bija arī skolēnu psiholoģiskā attieksme pret PCK nodarbībām. Daudziem skolēniem, it sevišķi jaunākiem, šie uzdevumi ir par grūtiem. Viņi nespēj tikt galā pat ar vienu uzdevumu, nonākot diskomfortā paši ar sevi. Tādējādi skolēnam vispār var zust interese par matemātiku un ne tikai par to, viņam var rasties mazvērtības komplekss.

Preiļu 1. vidusskolas organizētā JMK mērķis bija ne tik daudz celt matemātisko kultūru, bet gan attīstīt skolēnu pašapziņu. JMK ir paredzēts 4. – 7. klašu skolēniem, taču savus risinājumus var sūtīt arī jaunāku klašu skolēni. Šī konkursa uzdevumu komplektā ir 1 – 2 pavisam vienkārši uzdevumi, ar kuriem var tikt galā katrs skolēns. Skolēnam tas ir ļoti svarīgi, ka viņš spēj atrisināt uzdevumu, tas ceļ viņa pašapziņu un vairo cīņas sparu. Un vēl lielāks stimuls tālākajai darbībai ir skolēna uzvārda publicēšana laureātu sarakstā – tas ir arī liels pagodinājums un prieks bērna vecākiem un skolotājiem.

Pirmie JMK 1. kārtas uzdevumi tika publicēti 1993. gada 7. janvārī. Sākumā šis konkurss notika tikai Preiļu rajonā. 1994./95. mācību gadā šim konkursam pievienojās arī Krāslavas, Daugavpils, Ludzas un Balvu rajons. Bet 1996./97. mācību gadā konkurss aptvēra Preiļu, Ludzas, Krāslavas, Daugavpils un Rēzeknes rajonu. Kopš JMK uzdevumi tiek publicēti arī internetā, konkursa risinātāji ir ne tikai no Latgales, bet arī no citiem Latvijas novadiem.

Pašreiz par konkursa uzdevumu izplatīšanu rūpējas Rudzātu vidusskolas matemātikas skolotāja Veneranda Spriņģe un LU A. Liepas NMS līdzstrādniece Dace Bonka. Darbus labo un rezultātus apstrādā Agnese Šuste. Tagad konkursa uzdevumi, atrisinājumi un laureātu vārdi tiek publicēti mūsu mājas lapā un Latgales novada laikrakstā „Vietējā” (atsevišķos gados tie tika publicēti arī laikrakstos „Novadnieks”, „Rēzeknes Vēstis” un „Vaduguns”).

Konkursa sponsori un atbalstītāji

Izsakām lielu pateicību konkursa galvenajam sponsoram Latviešu Nacionālajam Fondam Zviedrijā, kura valdes priekšsēdētāja ir Māra Strautmane (pirmajos gados valdes priekšsēdētājs bija Andrejs Eglītis). Viņi ir tie cilvēki, kas ik gadus savāc ziedojumus un piešķir naudu visu balvu iegādei konkursa uzvarētājiem.
Par konkursa atbalstīšanu, publicējot savos izdevumos konkursa uzdevumus, pateicamies laikraksta “Vietējā” redakcijai.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem