NNV

  1. Kopš 2015./2016. m.g. Neklātienes nodarbības vidusskolēniem (NNV) ir matemātikas konkurss 9.-12. klašu skolēniem. NNV var uzskatīt arī par zināma veida „iesildīšanos” matemātikas olimpiādēm.
  2. Mācību gada laikā tiek rīkotas 4 nodarbības, katrā nodarbībā tiek dots teorijas materiāls un 5 uzdevumi risināšanai. Katra uzdevuma atrisinājums tiek vērtēts ar 0-10 punktiem.
  3. Teorija, uzdevumi, atrsinājumi un skolēnu rezultāti tiek publicēti LU A.Liepas NMS mājas lapā.
  4. Iepriekšēja pieteikšanās konkursam nav nepieciešama.
  5. Piedalīties drīkst sākot no jebkuras nodarbības, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās nodarbībās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
  6. Konkursā var piedalīties tikai individuāli risinātāji.
  7. Katram uzdevumam drīkst iesūtīt ne vairāk kā vienu risinājuma variantu.
  8. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet pilns uzdevuma risinājums.
  9. Darbā pirmajā lappusē  jānorāda savs vārds, uzvārds, skola, klase, e-pasts, matemātikas skolotājs (-i) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu), kā arī konkursa nosaukums un konkursa nodarbības numurs. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs: [docx]
  10. Darbus var sūtīt
   1. elektroniski kā MS Word dokumentu vai skenētus risinājumus kā vienu pdf failu uz e-pastu nms@lu.lv, ar tematu: NNV
   2. pa pastu uz adresi

  11. Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības iegūto punktu skaitu dalīt ar darbu skaitu.
  12. Uz skolēna norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts izlabotais skolēna darbs.
  13. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.
  14. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā, LU Lielajā aulā.
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem