Atklātā

  • Vai nepieciešams paziņot, ka neieradīsies kāds no pieteiktajiem skolēniem?

Par dalībnieka neierašanos paziņot būtu pat ļoti vēlams, jo precīzāki dalībnieku saraksti ļautu precīzāk izplānot dalībnieku izvietojumu pa telpām. Tādā gadījumā varat zvanīt 67033738 vai rakstīt e-pastu uz nms@lu.lv ar norādi: “atteikums AMO”, tekstā norādot precīzu skolēna vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.

  • Vai iespējams aizstāt skolēnu (kas ir bijis pieteikts olimpiādei) ar citu (kas nav bijis pieteikts)?

Jā, ja abi skolēni ir no vienas klašu grupas.
Tādā gadījumā skolēnam, kas piedalīsies olimpiādē, ar saviem personas dokumentiem jāierodas tajā risināšanas vietā, kas bijusi iedalīta pieteiktajam skolēnam. Kad esat pārliecinājušies, ka esat ieradušies pareizajā vietā, telpas dežurantus informējiet par to, kurš skolēns tiks aizstāts.
Tādā gadījumā pieteiktais skolēns no saraksta tiks izsvītrots, vietā ierakstot reālo risinātāju.
Ja pieteiktais skolēns tomēr vēlāk ierodas, viņam ir tiesības risināt, bet viņa “aizstājējs” to varēs darīt tikai tad, ja vēl būs palikušas brīvas vietas.

  • Vai olimpiādes dienā man arī jādodas uz LU, ja man skolotāja teica, ka jābūt citā ēkā?

Nē, nav jādodas.
Pāris dienas pirms olimpiādes tiek publicēts skolēnu sadalījums pa ēkām, kurās notiks olimpiāde konkrēto klašu skolēniem, ņemot vērā arī valodu, kurā skolēns rakstīs darbu. Ja skolēns vai skolotājs šo sadalījumu pa ēkām ir noskaidrojis jau laicīgi, kā arī vajadzīgo ēku prot atrast bez citu palīdzības, tad uz LU galveno ēku (ja vien tā nav vieta, kurā būs jārisina) pirms tam doties nav nepieciešams – var uzreiz doties uz atbilstošo ēku, kurā būs jārisina.

  • Vai olimpiādes norises laikā ir atļauts lietot audio atskaņotājus ar austiņām, lai klausītos mūziku?

Nē, nav atļauts.

  • Kurām klasēm uzdevumi ir arī krievu valodā un kurām klasēm – tikai latviešu valodā?

5. – 6. klašu skolēniem uzdevumi pieejami gan krievu, gan latviešu valodā – atbilstoši valodai, kādā skolēns rakstīs savu darbu (tas bija jānorāda pieteikumā).
7. – 8. klašu skolēniem uzdevumi ir tikai latviešu valodā, taču risinājumus var rakstīt krievu vai latviešu valodā.
9. – 12. klašu skolēniem uzdevumi ir tikai latviešu valodā, risinājumi jāraksta latviešu valodā.

  • Vai 7. – 12. klašu krievu plūsmas skolēniem būs iedalīts ilgāks risināšanas laiks, ņemot vērā to, ka viņiem jāpatērē ilgāks laiks uzdevumu tekstu saprašanai?

Nē, uzdevumu risināšanas ilgums visiem dalībniekiem ir vienāds.
Taču skolēniem pēc rūpīgas iepazīšanās ar uzdevumu formulējumiem ir iespējams pirmās pusstundas laikā no uzdevumu izdalīšanas brīža rakstiski uzdot par tiem jautājumus.

  • Kā šogad vērtēs olimpiādes darbus pēc punktiem, sākot ar atzinību?

Olimpiāžu darbu vērtēšanā nekad nav tikušas noteiktas robežas, no cik punktiem sāk apbalvošanu. Svarīgi ir novērtēt skolēnu panākumus, salīdzinot tos nevis ar mākslīgi izveidotu sistēmu, bet ar citu skolēnu rezultātiem. Parasti apbalvo ~ 1/6 no dalībnieku skaita, tomēr iedalījumu pa vietām un apbalvoto skaitu nosaka konkrēto darbu saturs. Vietu robežas bieži nosaka pilnīgi (9 vai 10 punkti) atrisināto uzdevumu skaits, jo labāk ir atrisināt 3 uzdevumus pilnībā, nevis visos uzdevumos ieskicēt tikai pāris idejas.
Iepriekšminēto iemeslu dēļ sadalījumu pa vietām pirms darbu izlabošanas nav iespējams pateikt.

  • Uzdod savu jautājumu! Raksti e-pasta vēstuli uz nms@lu.lv vai zvani 67033845.
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem