Olimpiādes

Starptautiskā matemātikas olimpiāde

62. starptautiskā matemātikas olimpiāde notiks 2021. gada 14.-24. jūlijā tiešsaistē.

Latvijas komanda:

  • Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
  • Rolands Lopatko (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
  • Līva Oliņa (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
  • Kims Georgs Pavlovs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
  • Ilmārs Štolcers (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija),
  • Artis Vijups (Salaspils 1. vidusskola).

Komandas vadītājs Filips Jeļisejevs, vadītāja vietniece Maruta Avotiņa.

 

Latvijas skolēni uzrāda labus rezultātus ne tikai valsts mērogā, bet gūst ļoti labus rezultātus arī starptautiskā līmenī. Katru gadu vasarā notiek Starptautiskā matemātikas olimpiāde (International Mathematical Olympiad jeb IMO).

Katras valsts komandā ietilpst ne vairāk kā 6 skolēni. Skolēni 2 dienas risina olimpiādes uzdevumus. Katru dienu tiek piedāvāti 3 uzdevumi, kuru risināšanas laiks – 4,5 stundas. Maksimālais iespējamais punktu skaits: 7 punkti par katru uzdevumu (punkti tiek doti tikai veselos skaitļos, tas ir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai 7).

1959. gadā notika pirmā pasaules olimpiāde (Rumānijā, Bukarestē), kurā piedalījās tikai 7 valstis. Pakāpeniski dalībvalstu skaits auga, 1989.gadā pārsniedzot pussimtu; deviņdesmito gadu beigās dalībvalstu skaits jau pārsniedza 80; pēdējos gados olimpiādē piedalās ap 100 valstīm.

IMO pirmajos gados no katras valsts varēja piedalīties 8 skolēni; 1982.gadā dalībnieku skaitu samazināja līdz 4, bet 1983. gadā – palielināja līdz 6 skolēniem no valsts, kā ir arī šobrīd. Tādējādi pēdējos gados dalībnieku (skolēnu) skaits olimpiādē pārsniedz 500.

Lai sagatavotos startam IMO, skolēni tiek aicināti piedalīties matemātikas konkursos un olimpiādēs.

Katra mācību gada sākumā, ņemot vērā iepriekšējo mācību gadu matemātikas olimpiāžu rezultātus, tiek atlasīti kandidāti regulārām izlases nodarbībām visa mācību gada garumā. Šajās nodarbībās piedalās apmēram 50 skolēni no 11.un 12.klasēm, kā arī 40 skolēni pamatā no 10., bet reizēm arī kāds no 9. klasēm. Izlases nodarbības notiek ar mērķi sagatavoties startam starptautiska līmeņa olimpiādēs – Starptautiskajai matemātikas olimpiādei un komandu sacensībām “Baltijas Ceļš”.

Kandidātu atlase  Starptautiskajai matemātikas olimpiādei notiek Valsts olimpiādes 3. posma 2.kārtā.

Uzdevumu arhīvā varat skatīt starptautiskās olimpiādes uzdevumus kopš 1990. gada. Goda plāksnē varat atrast informāciju par Latvijas pārstāvju rezultātiem šajā olimpiādē.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem