Par mums

NMS vēsture

1969. gada rudenī Aivars Liepa, toreiz LVU Fizikas un matemātikas fakultātes dekāns, nodibināja LVU Neklātienes matemātikas skolu (NMS). Vadot neliela studentu – entuziastu kolektīva darbu un tai pašā laikā uzticot viņiem pašiem pieņemt un realizēt nopietnus lēmumus, viņš veicināja matemātikas padziļinātas mācīšanas sistēmas strauju izaugsmi un pilnveidošanos. Diemžēl A. Liepam nebija lemts garš mūžs, viņš šķīrās no šīs saules 1979. gada 13. jūnijā. Kopš tā laika NMS nosaukta viņa vārdā un tās vadību ir pārņēmis Agnis Andžāns, kurš iesaistījās NMS darbībā jau studiju gados.

Neklātienes matemātikas skola (tieši kā norāda nosaukums) pirmsākumos nodarbojās galvenokārt ar skolēnu matemātisko izglītošanu neklātienē – notika sarakste starp skolēniem un NMS darbiniekiem. Skolēni saņēma teorētiskos materiālus un uzdevumu komplektus, iepazinās ar teoriju un risināja uzdevumus. Tad skolēni savus darbus sūtīja uz NMS, kur šos darbus izlaboja un sūtīja atpakaļ skolēnam ar komentāriem un jauniem materiāliem. Tādā veidā mācību gada laikā notika 4 – 6 nodarbības.

Taču laika gaitā NMS darbības formas daudzveidojās tik tālu, ka šobrīd neklātienes darbs sastāda pavisam nelielu daļu no visu veicamo darbu apjoma.

No 1997. līdz 2005. gadam LU A. Liepas NMS pārziņā bija arī LIIS mācību satura informatizācija.

Kolektīva vēsture

2019. gada septembrī Agnese Zīlīte dodas bērna kopšanas atvaļinājumā.

NMS kolektīvs 2018./2019. mācību gada noslēgumā (no kreisās – Emīls Kalugins, Elīna Buliņa, Agnese Zīlīte, Ilze Veinberga, Maruta Avotiņa, Mārtiņš Kokainis).

2018. gada augustā no darba aiziet Ilze Ošiņa. NMS kolektīvam pievienojas Elīna Buliņa un Emīls Kalugins.
2018. gada vasarā Agnese Šuste kļūst par Agnese Zīlīti.

NMS kolektīvs 2017./2018. mācību gada noslēgumā (no kreisās – Agnese Zīlīte, Annija Varkale, Ilze Ošiņa, Ilze Veinberga, Maruta Avotiņa, Mārtiņš Kokainis).

2017. gada septembrī no darba aiziet Simona Klodža un Annija Varkale. NMS kolektīvam pievienojas Ilze Veinberga.

2015. gada novembrī NMS kolektīvam pievienojas Simona Klodža un Annija Varkale.

2015. gada janvārī no darba aiziet Dace Kūma, jūnijā – Andris Locāns.

NMS kolektīvs Latvijas 64. matemātikas olimpiādes noslēgumā (no kreisās – Andris Locāns, Maruta Avotiņa, Ilze Ošiņa, Agnese Ķerubiņa, Agnese Šuste, Mārtiņš Kokainis).

NMS

2013. gada augustā no darba aiziet Laura Freija un Zane Kaibe, septembrī NMS kolektīvam pievienojas – Agnese Ķerubiņa, Andris Locāns un Ilze Ošiņa.

NMS kolektīvs Latvijas 40. atklātās olimpiādes noslēgumā (no kreisās – Mārtiņš Kokainis, Maruta Avotiņa, Zane Kaibe, Agnese Šuste).

2013. gada martā Dace Kūma dodas bērna kopšanas atvaļinājumā un pēc tam darbu NMS vairāk neturpina.

Uzsākot 2012./13. mācību gadu, NMS pamatsastāvs ir  Dace Kūma, Zane Kaibe, Maruta Avotiņa, Agnese Šuste un Mārtiņš Kokainis.

2012. gada augustā no darba aiziet Dace Taujinska. NNV rīkošanā un citu NMS pienākumu veikšanā iesaistās Mārtiņš Kokainis.

2012. gada 18. augustā Dace Bonka kļūst par Daci Kūmu.

Ar 2012. gada janvāri Jānis Baradaks pārtrauc savu darbību NMS, bet darbu uzsāk Dace Taujinska.

Ar 2011. gada septembri savu darbu NMS pārtrauc Laila Zinberga.

Sākot ar 2010./2011. mācību gadu NMS komandai pievienojas Jānis Baradaks.

2009. gada 31. oktobrī Laila Rācene kļūst par Lailu Zinbergu.

2009. gada rudenī darbu NMS sāk Maruta Avotiņa.

2009. gada 4. oktobrī NMS svin 40 gadu jubileju.

2008. gada decembrī Dace Bonka iegūst matemātikas doktora grādu.

Ar 2008. gada oktobri darbu NMS aizsāk Agnese Šuste.

2008. gada septembrī darbošanos NMS pārtrauc Diāna Mežecka.

2008. gada janvārī savu darbu NMS pārtrauc Julita Kluša un Sandra Zabarovska.

2007. gada 7. jūlijā Zane Loča kļūst par Zani Kaibi.

Ar 2007. gada 1. jūliju no darba aiziet Marina Avlasenko, bet vietā nāk Diāna Mežecka.

2007. gada 1. janvārī darbu NMS pārtrauc Inese Bērziņa un Agnese Zalcmane, bet darbu uzsāk 4 jaunas darbinieces (no kreisās) Sandra Zabarovska, Laila Rācene, Laura Freija, Zane Loča.

Uzsākot 2006./07. mācību gadu, NMS pamatsastāvs ir Agnis Andžāns, Marina Avlasenko, Inese Bērziņa, Dace Bonka, Lāsma Kalniņa, Julita Kluša, Agnese Zalcmane.

2006. gada 25. februārī Lāsma Strazdiņa kļūst par Lāsmu Kalniņu.

2005. gada septembrī darbu sāka Marina Avlasenko.

2002. gada septembrī NMS kolektīvam pievienojās Agnese Zalcmane (attēlā pa kreisi), bet 2003. gada septembrī – Inese Bērziņa (attēlā pa labi).

NMS kolektīvs Latvijas 29. atklātās olimpiādes noslēgumā (no labās – Līga Ramāna, Lāsma Strazdiņa, Kristīne Kiršteina, Sandra Krauze, Diāna Cauka).

NMS kolektīvs 2000. gadā (no kreisās- Julita Kluša, Līga Ramāna, Dace Bonka, Lāsma Strazdiņa, Sandra Krauze)

Pēc A. Liepas pāragrās nāves 1979. gadā NMS vadību pārņēma AGNIS ANDŽĀNS  (toreiz Skaitļošanas centra jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks) un līdz 2012. gadam bija NMS vadītājs un gara uzturētājs.

 

Bez šiem cilvēkiem NMS darbībā aktīvāk vai mazāk aktīvi iesaistās vēl daudzi citi – galvenokārt LU studenti un absolventi, bijušie matemātikas olimpiāžu laureāti un dalībnieki, matemātikas skolotāji, LU pasniedzēji un daudzi citi matemātikas entuziasti.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem