PCK rezultāti 12./13. m.g.

1 .vieta

Sandra Siliņa (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 5. klase)
Kristaps Arkliņš (E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola, 8. klase)
Kristīne Berlizeva (Jelgavas 2.pamatskola, 8. klase)
Staņislavs Petkevičs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
“Ansis&Mikus” (Rīgas Teikas vidusskola)

2 .vieta

Ričards Kristers Knipšis (Salaspils 1.vidusskola, 5. klase)
Alise Gavare (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
Deniss Agurjanovs (DA Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
Darja Loiko (Rīgas 95.vidusskola, 8. klase)
Stella Tomsone-Kundziņa (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 8. klase)
Žans Cvetkovs (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
Dmitrijs Lukašonoks (Jēkabpils 2.vidusskola, 9. klase)
“Cipari” (Daugavpils Saskaņas pamatskola)
“Gudrieši” (Daugavpils Saskaņas pamatskola)

3 .vieta

Renāts Jurševskis (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
Diāna Paula Upmale (Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola, 6. klase)
Reinis Lācis (Engures vidusskola, 7. klase)
Agnese Anna Pastare (Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
Niks Tamsons (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 8. klase)
Elvis Andrejs Lukša (Māteru Jura Kazdangas pamatskola, 9. klase)
“Matemātikas pulciņa komanda” (Daugavpils 17.vidusskola)

Atzinība

Elīza Elizabete Bicāne (Cēsu 2.pamatskola, 6. klase)
Rasma Ormane (Riebiņu vidusskola, 6. klase)
Alberts Osis (Mārupes vidusskola, 6. klase)
Anita Ilze Gulbe (Cēsu Valsts ģimnāzija, 7. klase)
Maira Asare (Vecpiebalgas vidusskola, 8. klase)
Artūrs Krištapjonoks (Rīgas 61.vidusskola, 8. klase)
Matīss Rencis (Straupes pamatskola, 8. klase)
Artis Skujiņš (Cēsu Valsts ģimnāzija, 8. klase)
Artis Alberings (Jersikas pamatskola, 9. klase)
Kaspars Neiders (Rīgas 45.vidusskola, 9. klase)
Kristīne Rence (Straupes pamatskola, 9. klase)
Dita Elīna Sila (Dundagas vidusskola, 9. klase)
“Brālīši Ēcīši” (Talsu Kristīgā vidusskola)
“Dzenīši” (Rudzātu vidusskola)
“Gudrīši” (Talsu 2.vidusskola)
“Profesori burtiņi” (Valmieras Pārgaujas ģimnāzija)

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem