PCK

  1. Profesora Cipariņa klubs (PCK) ir matemātikas konkurss skolēniem līdz 9. klasei ieskaitot. PCK vairāk piemērots vecāku klašu skolēniem vai risinātājiem ar pieredzi
  2. Mācību gada laikā tiek rīkotas 5 nodarbības, katrā nodarbībā risināšanai tiek piedāvāti 5 uzdevumi. Katra uzdevuma atrisinājums tiek vērtēts ar 0-5 punktiem.
  3. Uzdevumi, atrsinājumi un skolēnu rezultāti tiek publicēti LU A.Liepas NMS mājas lapā.
  4. Iepriekšēja pieteikšanās konkursam nav nepieciešama.
  5. Piedalīties drīkst sākot no jebkuras nodarbības, kā arī var piedalīties tikai atsevišķās nodarbībās. Drīkst sūtīt arī tikai dažu uzdevumu risinājumus.
  6. Konkursā var piedalīties gan individuāli risinātāji, gan komandas.
  7. Komandā nedrīkst būt vairāk kā 5 dalībnieki. Komandā drīkst būt dažādu klašu skolēni. Komanda sev izvēlas nosaukumu, kuru mācību gada laikā nemaina.
  8. Katram uzdevumam drīkst iesūtīt ne vairāk kā vienu risinājuma variantu.
  9. Lai par risinājumu saņemtu maksimālo punktu skaitu, jāraksta ne tikai uzdevuma atbilde, bet pilns uzdevuma risinājums.
  10. Darbā pirmajā lappusē  jānorāda
   1. individuāliem risinātājiem: savs vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (-i) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu), telefons (ieteicams), kā arī konkursa nosaukums un konkursa nodarbības numurs. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs: [docx]
   2. komandām: komandas nosaukums, katra dalībnieka vārds, uzvārds, skola, klase, matemātikas skolotājs (-i) (skolotājiem norādiet gan vārdu, gan uzvārdu) un viens komandas konkursa nodarbības numurs. (Šiem datiem NAV jāatvēl visa pirmā lappuse.) Paraugs: [docx]
  11. Darbus var sūtīt
   1. elektroniski uz e-pastu nms@lu.lv, ar tematu: PCK
   2. pa pastu uz adresi
   Profesora Cipariņa klubs
   LU A. Liepas NMS
   Jelgavas iela 3, 531. telpa
   Rīga
   LV-1004
  12. Ja no vienas skolas vai klases tiks saņemti vairāki gandrīz vienādi darbi, darbu labotājiem ir tiesības tos apvienot vienā komandas darbā.
  13. Laureāti tiek noteikti gan katrā kārtā atsevišķi, gan kopvērtējumā pēc visās kārtās iegūto punktu kopsummas.
  14. Kopvērtējuma laureāti maija beigās tiek aicināti uz Apbalvošanas pasākumu Rīgā.
Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem