Matemātikas pulciņš “Punktiņš”

2020./2021. mācību gads

2020. gada 1. semestrī Punktiņa nodarbības notiks attālināti ZOOM vidē piektdienās, vienas nodarbības ilgums apmēram 30 minūtes.

Lai veidotu diskusiju un uzdevumu apspriešanu, tiks organizētas divas Junioru (4.,5. klase) un divas Senioru grupas (6., 7. klase) katrā grupā pa 10 dalībniekiem, kā arī būs jāizpilda pārbaudes darbs (nodarbībā tiks paziņots, kad uzdevumu risinājumi jāiesniedz). Tā kā dalībnieku skaits ir ierobežots, ja skolēns neiesaistīsies diskusijās un nepildīs uzdotos darbus, tad tiks dota iespēja citam skolēnam piedalīties nodarbībās.

Juniori 4.-5. klase plkst. 15:50-16:20
Juniori 4.-5. klase plkst. 16:30-17:00
Seniori 6.-7. klase plkst. 17:10-17:40
Seniori 6.-7. klase plkst. 17:50-18:20

Šobrīd visas vietas ir aizpildītas, rakstiet uz nms@lu.lv, ja kāda vieta atbrīvosies, tad ar jums sazināsimies.

2020./2021. mācību gads

Datums Juniori Seniori
 2. oktobris  Aritmētiskās mīklas [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
 Aritmētiskās mīklas [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
 9. oktobris  Kopā un atsevišķi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 Kopā un atsevišķi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
16. oktobris  Lupatiņu sega [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
 
 Atrisinājumi [pdf]
30. oktobris  Ja man būtu tāda naudiņa [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 Ja man būtu tāda naudiņa [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 6. novembris  Summēsim dažādi [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
 Summēsim dažādi [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
13. novembris  Trijstūrīši [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 Trijstūrīši [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
20. novembris  Notikumi šaha klubā [pdf]  Notikumi šaha klubā [pdf]
27. novembris  Patiesi, nepatiesi [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
 Patiesi, nepatiesi [pdf]
 Atrisinājumi [pdf]
4. decembris  Sadalīsim brālīgi [pdf]   Sadalīsim brālīgi [pdf]
11. decembris    
 18. decembris    
15. janvāris    
22. janvāris    

Lai gūtu labus panākumus dažādos matemātikas konkursos un olimpiādēs, ar skolā apgūtajām zināšanām var nepietikt. Ir nepieciešamas zināšanas par skaitļiem, ģeometriskām figūrām, zināšanas kombinatorikā un loģikā. Ir svarīgi zināt un prast lietot vispārīgas spriešanas metodes.

Ceturto un piekto klašu skolēni ir īpaši aktīvi un zinātkāri, bet ne visiem bērniem ir iespēja konsultēties par nestandarta uzdevumu risināšanu, ne visās skolās tiek organizēti matemātikas pulciņi vai ārpus klases nodarbības. Tāpēc LU A. Liepas NMS skolēniem piedāvā iespēju piedalīties matemātikas pulciņā “Punktiņš”, kuru vadīs Ingrīda Veilande.

Nodarbības paredzētas skolēniem ar un bez priekšzināšanām olimpiāžu matemātikā. Skolēni iepazīs skaitļu pasauli, ģeometrisku figūru īpašības, mācīsies loģiski spriest, darbosies praktiski, kā arī rēķinās uzdevumus. Nodarbību tematika lielākā vai mazākā mērā ir kā ievads olimpiāžu matemātikā.

 

2019./2020. mācību gads

Datums Juniori Seniori
 4. oktobris Skaitļu virknītes [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Skaitļu virknītes [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 11. oktobris Pelīte un siers [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Pelīte un siers [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
18. oktobris Skaitļa pieraksts [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Skaitļa pieraksts [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
1. novembris Reiz karaļvalstī [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Reiz karaļvalstī [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
8. novembris Podziņas [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Podziņas [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 15. novembris Saimniecība [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Saimniecība [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 22. novembris Izmēģini spēkus [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Izmēģini spēkus [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 29. novembris Figūru pārsvītrošana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Figūru pārsvītrošana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
6. decembris    
13. decembris Ātrumsacensības [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Ātrumsacensības [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
10. janvāris Skaitļu dalāmība [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Skaitļu dalāmība [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
17. janvāris Konstrukcijas no kubiem [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Konstrukcijas no kubiem [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
24. janvāris Sakārtosim! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Sakārtosim! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
31. janvāris   Nodarbība nenotiek!
 7. februāris Teksta uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Teksta uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 14. februāris Cik tas ir “vidēji”? [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Cik tas ir “vidēji”? [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 21. februāris Seifi un kodi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Seifi un kodi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 28. februāris    
6. marts    
13. marts Skaitļošanas mašīnas [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Skaitļošana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
20. marts Nodarbība nenotiek (skolēnu brīvlaiks)
27. marts Konkursiņš [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Konkursiņš [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 3. aprīlis Kukaiņu aritmētika [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Kukaiņu aritmētika [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 9. aprīlis Lieldienu uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Lieldienu uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
17. aprīlis Samērosim! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Samērosim! [pdf]
24. aprīlis LKD un MKD [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
LKD un MKD [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
1. maijs  Nenotiek!
8. maijs Šaha un mats [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Šaha un mats [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
15. maijs Sadali, atdali, saliec [pdf] Sadali, atdali, saliec [pdf]
22. maijs
(pēdējā nodarbība)
Rēbusi [pdf] Rēbusi [pdf]

Kāpēc “Punktiņš”? Punkts ir svarīgs ģeometrisks objekts – ar tā palīdzību tiek definētas dažādas figūras kā punktu kopas, punkts nosaka vietu kādā koordinātu sistēmā, punkti palīdz interpretēt skaitļu kopas. Punkts vienmēr piedalās interneta adrešu veidošanā. Ar GPS iekārtas palīdzību var noteikt konkrētā atrašanās punkta koordinātas. Mehāniskas konstrukcijas darbosies pareizi un droši, ja stratēģiski svarīgie punkti (līdzsvara, atbalsta, smaguma centra punkti) būs pareizi aprēķināti. Arī mēs katrs esam kā punktiņš lielākā sabiedriski sociālā sistēmā un mēs katrs šo sistēmu papildinām ar savu darbu un zināšanām.

2018./2019. mācību gads

Datums Juniori Seniori
05.10. Sērkociņu uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Sērkociņu uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
12.10. Skaitļa pieraksts [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Skaitļa pieraksts [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 19.10. Stāsimies aplī! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Izvietošana aplī [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
26.10. Nenotiek (skolēnu brīvlaiks)
02.11. Kur iet robotiņš? [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Koordinātu noteikšana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
09.11. Pāra un nepāra skaitļi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Paritāte [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
16.11. Matemātiskās spēles [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Matemātiskās spēles [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
23.11.    
30.11.    
07.12. Decembra konkurss [pdf] Decembra konkurss [pdf]
14.12. Decembra konkursa atbildes [pdf] Decembra konkursa atbildes [pdf]
  Ziemassvētku uzdevums
11.01.    
18.01. Sasien astes [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Savienojumu veidošana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
25.01. Ķer zaķi! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Dirihlē princips [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
1.02. Tabulas [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Grāmatvežu problēmas [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
8.02. Grupēšana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Grupēšana [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
15.02. Konstruēt! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Konstruēt! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 22.02. Kas atlicis? [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Kas atlicis? [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 01.03.    
 08.03. Punktiņa uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Punktiņa uzdevumi [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
 22.03. Raibais tests [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Raibais tests [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
29.03. Nu nav te nekādas kārtības! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Te nav kārtības – sakārtosim! [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
5.04. Kauliņi ir mesti [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
Kauliņi ir mesti [pdf]
Atrisinājumi [pdf]
12.04.    
26.04. Pēdējā nodarbība Pēdējā nodarbība

2017./2018. mācību gads

Datums Juniori Seniori
06.10.  Uzdevumu “kokteilis” [pdf]
 Komentāri [pdf]
 Uzdevumu “kokteilis” [pdf]
 Komentāri [pdf]
13.10.  Skaitļu virknes veidošana  [pdf]
 Komentāri [pdf]
 Atrodi likumsakarības! [pdf]
 Komentāri [pdf]
20.10. Burvju triki [pdf]
Komentāri [pdf]
Burvju triki [pdf]
 3.11. Simetriskie krāsojumi [pdf]
Komentāri [pdf]
Simetriskie krāsojumi [pdf]
Komentāri [pdf]
10.11. Rūķu ciematā [pdf]
Komentāri [pdf
Rūķu ciematā [pdf]
Komentāri [pdf
 17.11. Spēlītes [pdf]
Komentāri [pdf]
Spēlītes [pdf]
Komentāri [pdf]
 24.11. Ciparošana [pdf] Ātrie rēķini [pdf]
 1.12. Decembra konkurss [pdf]
Komentāri [pdf]
Decembra konkurss [pdf]
Komentāri [pdf]
8.12. Taisnstūri [pdf]
Komentāri [pdf]
Taisnstūri [pdf]
Komentāri [pdf]
15.12. Kura daļa? [pdf]
Komentāri [pdf] 
Kura daļa? [pdf]
Komentāri [pdf
12.01. Deju stunda [pdf]
Komentāri [pdf]
Deju stunda [pdf]
Komentāri [pdf]
19.01. Sakārtosim, novērtēsim [pdf]
Komentāri [pdf]
Sakārtosim, novērtēsim [pdf]
Komentāri [pdf]
26.01. Rūtiņu figūru pārklāšanās [pdf]
Komentāri [pdf]
Rūtiņu figūru pārklāšanās [pdf]
Komentāri [pdf]
2.02. Kas kopīgs? [pdf]
Komentāri [pdf]
Kas kopīgs? [pdf]
Komentāri [pdf]
9.02. Zoo dārzā [pdf]
Komentāri [pdf]
Zoo dārzā [pdf]
Komentāri [pdf]
16.02. Trijstūru raksti [pdf]
Komentāri [pdf]
Trijstūru raksti [pdf]
Komentāri [pdf]
 23.02. Irstošās konfigurācijas [pdf]
Komentāri [pdf]
Irstošās konfigurācijas [pdf]
Komentāri [pdf]
2.03. Dārzā: teksta uzdevumi [pdf]
Komentāri [pdf]
Dārzā: teksta uzdevumi [pdf]
Komentāri [pdf]
 9.03  Nodarbība nenotiek
16.03. Nodarbība nenotiek
23.03.    
6.04. Tests [pdf]
Komentāri [pdf]
Tests [pdf]
Komentāri [pdf
13.04. Cenas [pdf]
Komentāri [pdf]
Cenas [pdf]
Komentāri [pdf]
20.04. Atkal virknes [pdf]
Komentāri [pdf]
Atkal virknes [pdf]
Komentāri [pdf]
27.04. Domino [pdf]
Komentāri [pdf]
Domino [pdf]
Komentāri [pdf]

2016./2017. mācību gads

Datums Uzdevumi Piezīmes
30.09. Skaitļu piramīdas [uzd]
Komentāri [pdf]
 
07.10. Ar vienu griezienu [uzd] [prezentācija] Līdzi jāņem šķēres, var paņemt arī kādas pāris lapas plānu A4 piezīmju papīru.
14.10. Maģiskās skaitļu figūras [uzd]
Komentāri [pdf]
 
 21.10. Rūtiņu figūru krāsošana [uzd]
Komentāri [pdf]
 
 28.10. Nodarbība nenotiek (skolēnu brīvlaiks)  
 4.11. Izvēlēsimies! [uzd]
Komentāri [pdf]
 
 11.11. Jubilejas pasākums [uzd]
Komentāri [pdf]
 
 18.11. Nodarbība nenotiek  
 25.11. Naturālo skaitļu pāra-nepāra īpašības [uzd]
Komentāri [pdf]
 
2.12. Uzspēlēsim! [uzd]
Komentāri [pdf]
 
9.12. Konkurss [4. klase] [5. klase]  
16.12. Ziemassvētku uzdevums [pdf]  
 6.01. Nogriežņi, figūras [pdf]
Komentāri [pdf]
 
13.01.  Punktu sistēmas [uzd]
Komentāri [pdf]
 
20.01. Aritmētiskie kuģīši [uzd]
Komentāri [pdf]
 
27.01. Kurš melo? [uzd]
Komentāri [pdf]
 
 3.02. Kuram vairāk? [uzd]
Komentāri [pdf]
 
10.02. Palindromi [uzd]
Komentāri [pdf]
 
17.02. Svērsim! [uzd] [uzd1]
Komentāri [pdf]
 
25.02. Ar zīmuļa vilcienu [uzd]
Komentāri [pdf]
 
3.03. Skaitīsim objektus [uzd]
Komentāri [pdf]
 
10.03.  Marta konkurss [4.kl.] [5.kl.]
Komentāri [pdf]
 
17.03. Nodarbība nenotiek (skolēnu brīvlaiks)  
24.03. Kauliņi ir mesti! [uzd]
Komentāri [pdf
 
30.03. Dalīsim torti! [uzd]
Komentāri [pdf]
 
7.04. Maģiskie kvadrāti [uzd]
Komentāri [pdf]
 
14.04. Nodarbība nenotiek  
21.04. Skaitļi, atkal skaitļi [uzd]
Komentāri [pdf]
 
28.04.  Viktorīna [uzd]  

 

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem