Tik vai… Cik?

Olimpiādes “Tik vai… Cik?” nolikums

1. Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensības 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

2. Olimpiāde notiek katru mācību gadu 4 kārtās. Pirmās trīs kārtas tiek rīkotas skolās, 4. kārta tiek rīkota vairākos “centros”, kas tiek izvēlēti pēc ģeogrāfiskā novietojuma un pēc savstarpējās vienošanās.

3. Lai piedalītos olimpiādē, skolas pārstāvim (skolotājam, administrācijas pārstāvim) mācību gada sākumā noteiktajā termiņā jāatsūta elektronisks pieteikums. Informācija par pieteikšanos tiek publicēta LU A.Liepas NMS mājas lapā nms.lu.lv septembra sākumā.

4. Uzdevumus olimpiādei sagatavo LU A.Liepas NMS. Uzdevumi pieejami latviešu un krievu valodā.

5. Pirmo trīs kārtu materiāli (uzdevumi, atbildes, norādes par vērtēšanu, tabula rezultātu ievadei) elektroniski tiek izsūtīti pieteikumā norādītajai skolas kontaktpersonai 3 darba dienas pirms ieteicamā norises datuma.  Skolas atbildīgā persona nodrošina uzdevumu pavairošanu un skolēnu darba organizēšanu. Pirmajās trīs kārtās uzdevumu izpildei paredzēta viena mācību stunda.

6. Pirmo trīs kārtu darbus labo skolā, vadoties pēc norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Skolēnu rezultātus jāievada nosūtītajā tabulā un elektroniski jāatsūta LU A.Liepas NMS.

7. LU A.Liepas NMS apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un izvirza dalībniekus 4. kārtai, ņemot vērā visās trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. No katras skolas tiek izvirzīts vismaz viens dalībnieks dalībai 4. kārtā.

8. Olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta ir Starptautiskā 4. klašu olimpiāde, kurā piedalās Latvija un Lietuva.  Šīs kārtas uzdevumus veido LU A.Liepas NMS kopīgi ar Lietuvas Šauļu universitāti. Dalībnieki, kas 4. kārtā uzrādījuši labākos rezultātus abu valstu kopvērtējumā, saņem diplomu.

9. Mācību gada noslēgumā tiek apbalvoti skolēni, kas uzrādījuši labākos rezultātus visās četrās kārtās kopvērtējumā.

Aktualitātes e-pastā
Piesakies jaunumiem e-pastā
Izvēlies
kategorijas
x
Ziņas
Skolotājiem